Data wydania: 02.09.2014 r.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary do rektorów seminariów

Papież: tożsamość chrześcijańska dzięki Duchowi Świętemu

Kard. Raï: albo zatrzymamy dżihadystów, albo będziemy mieć powtórkę z historii

KRAJ

ANALIZA

WYWIAD

STOLICA APOSTOLSKA

ŚWIAT

PATRON DNIA

W NAJBLIŻSZYM CZASIE

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary do rektorów seminariów  

Na uniwersalność Kościoła i w związku z tym potrzebę otwartego formowania przyszłych kapłanów, aby byli odpowiedzialni za wspólnotę, która ogarnia cały świat, różne kultury i narody wskazał dziś prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard L. Müller podczas spotkania w Łomży z rektorami diecezjalnych i zakonnych seminariów duchownych. Tematem 50. Konferencji Rektorów WSD jest w tym roku „Rozeznawanie powołania i przyjmowanie kandydatów do seminarium duchownego”.

Nowowybrany przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych ks. dr Wojciech Rzeszowski powiedział KAI, że spotkanie z kard. Müllerem było niespodzianką, bowiem rektorzy nie wiedzieli wcześniej, że w tym czasie prefekt watykańskiej kongregacji będzie przebywał w Polsce, w okolicach Łomży, gdzie odbywa się właśnie ich spotkanie. – Jego wolą i pragnieniem było, aby spotkać się z Konferencją Rektorów, a naszą radością, że mogliśmy gościć tak znamienitego gościa – zaznaczył ks. Rzeszowski.

- Przypomniał nam o fundamentalnych rysach duchowości kapłana i jego tożsamości, ale też wskazywał na uniwersalność Kościoła i potrzebę otwartego formowania przyszłych kapłanów, aby byli odpowiedzialni za cały Kościół – wspólnotę, która ogarnia cały świat, różne kultury i narody – powiedział ks. Rzeszowski. – Jednocześnie jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary wskazywał nam ważne kwestie związane z przemianami świata czy różnymi trudnościami, które z nich mogą wynikać – relacjonował rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Dykasterii, którą kieruje kard. Müller podlegają bowiem także sprawy nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych, dlatego podczas spotkania z rektorami kardynał prefekt radził, aby już na etapie formacji do kapłaństwa pomagać alumnom dojrzewać, a ewentualne problemy rozwiązywać wcześniej, aby można ich było uniknąć w przyszłości.

Głównym tematem tegorocznego, 50. spotkania Konferencji Rektorów jest „Rozeznawanie powołania i przyjmowanie kandydatów do seminarium duchownego”. – To – jak stwierdził w rozmowie z KAI ks. Rzeszowski – temat „standardowy” bo Kościół prowadząc seminaria od wielu lat rozeznaje powołania, jednak zarazem jest to temat nowy bo czasy są inne i inni są kandydaci zgłaszający się do seminariów. Ich inność polega m.in. na tym, że są wychowani przez zupełnie inny świat, nowe formy komunikowania się i nowy styl życia, gdzie przeważa duch konsumpcjonizmu czy hedonizmu, nastawienie na przyjemność, używanie i konsumowanie różnego rodzaju dóbr czy wrażeń zmysłowych.

awo, st / Łomża

powrót do spisu treści

Papież: tożsamość chrześcijańska dzięki Duchowi Świętemu  

Władza chrześcijanina pochodzi od Ducha Świętego, a nie z ludzkiej mądrości czy też dyplomów w dziedzinie teologii – podkreślił Franciszek podczas porannej Eucharystii sprawowanej w Domu Świętej Marty. Ojciec Święty dodał, że istotą chrześcijańskiej tożsamości jest posiadanie Ducha Chrystusa a nie „ducha świata”. W swojej homilii Ojciec Święty wyszedł od czytanego dziś fragmentu Ewangelii (Łk 4, 4,31-37), w którym mowa jest o zdumieniu słuchaczy Jezusa, gdyż Jego słowo miało „władzę i moc”.

Zastanawiając się nad władzą Jezusa papież podkreślił, że pochodziła ona ze szczególnego namaszczenia Duchem Świętym. Był On Synem Bożym namaszczonym i posłanym, aby nieść zbawienie, wyzwolenie. Franciszek zauważył, że niektórzy gorszyli się tym stylem Jezusa, Jego tożsamością i wolnością. W tym kontekście wskazał na słowa św. Pawła w pierwszym dzisiejszym czytaniu (1 Kor 2, 10b-16) odnosząc je do naszej tożsamości: „głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha”. Zauważył, że Paweł głosił będąc namaszczonym Duchem Świętym, wyrażając sprawy Ducha w kategoriach duchowych, czego człowiek nie może dokonać o własnych siłach. „Jeśli my, chrześcijanie, nie rozumiemy dobrze spraw Ducha, nie dajemy i nie przedstawiamy świadectwa, to brakuje nam tożsamości” – zaznaczył papież.

Mówiąc o wspomnianych przez Apostoła ludziach zmysłowych zauważył, że dla nich sprawy Ducha są szaleństwem, nie są ich w stanie zrozumieć. Natomiast człowiek będący pod tchnieniem Ducha Świętego „rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony”. Ojciec Święty podkreślił, że istotą tożsamości chrześcijańskiej jest myślenie według Chrystusa, to znaczy posiadanie Ducha Chrystusa. „Nie mamy mieć ducha świata, tego sposobu myślenia, sposobu oceniania... Możesz mieć pięć doktoratów z teologii, ale nie mieć Ducha Bożego! Może będziesz wielkim teologiem, ale nie będziesz chrześcijaninem, bo nie masz Ducha Bożego! To, co daje władzę, tożsamość to Duch Święty, namaszczenie Duchem Świętym” – podkreślił Franciszek.

Ojciec Święty zauważył, że lud Izraela nie lubił uczonych w Piśmie, bo mówili o teologii, ale nie docierali do istoty, nie obdarzali wolnością, nie umożliwiali ludowi odnalezienia swej tożsamości, gdyż nie byli namaszczeni Duchem Świętym. „Często pośród naszych wiernych znajdujemy proste staruszki, które może nie ukończyły szkoły podstawowej, ale mówią tobie o sprawach Bożych lepiej niż teolog, ponieważ mają Ducha Chrystusowego, tak jak św. Paweł. Wszyscy musimy o to prosić: Panie, daj nam chrześcijańską tożsamość, tę, którą Ty miałeś. Daj nam Ducha Twego. Udziel nam Twego sposobu myślenia, odczuwania, mówienia: daj nam, Panie, namaszczenie Duchem Świętym” – zakończył swą homilię Franciszek.

st (KAI/RV) / Watykan

powrót do spisu treści

Kard. Raï: albo zatrzymamy dżihadystów, albo będziemy mieć powtórkę z historii  

Do pilnej interwencji wspólnoty międzynarodowej wobec rosnącego zagrożenia ze strony dżihadystów tzw. Państwa Islamskiego wezwali katoliccy i prawosławni patriarchowie Bliskiego Wschodu. Wzięli oni udział we wspólnym spotkaniu poświęconym aktualnej sytuacji w regionie, które odbyło się w Bkerké w Libanie. Gospodarz posiedzenia kard. Béchara Boutros Raï kontynuuje tę „alarmową” misję również w Rzymie, gdzie spotkał się z ambasadorami państw zachodnich i arabskich akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. „To, co robi dziś Państwo Islamskie i inne grupy fundamentalistów, prowadzi nas z powrotem do epok prehistorycznych, prowadzi nas znów do czasów, kiedy nie było jeszcze żadnego prawa” – tak uważa maronicki patriarcha.

„Podam przykład – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Raï. – Pewnego dnia pojawia się Państwo Islamskie i wydaje dekret dla chrześcijan: albo przejdziecie na islam, albo będziecie płacić podatek, ponieważ nie jesteście muzułmanami, albo natychmiast opuścicie swoje domy. Macie dwa dni, w przeciwnym razie dosięgnie was miecz. Wasze domy i nieruchomości są teraz nasze! I zobaczcie, cały świat zachowuje absolutną ciszę, a to oznacza, że wracamy do czasów prehistorycznych! To jest wielki skandal!”

„Chcemy powiedzieć całemu światu, że my, chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, nie jesteśmy mniejszością – dodał zwierzchnik maronitów. – Status mniejszości nie ma zastosowania do chrześcijan, odnosi się do grup etnicznych, grup politycznych, grup kulturowych. My jesteśmy Kościołem Chrystusa obecnym na Bliskim Wschodzie. A zatem nie jesteśmy mniejszością! Jesteśmy obywatelami tych krajów na Bliskim Wschodzie od dwóch tysięcy lat, 600 lat przed muzułmanami. Żyliśmy z muzułmanami 1400 lat, przekazaliśmy im wartości ewangeliczne, wartości godności osoby, świętości życia ludzkiego. Ale my także otrzymaliśmy wiele z tradycji i wartości muzułmańskich, razem stworzyliśmy kulturę i cywilizację. Trzeba powiedzieć całemu światu, że Syria, Egipt, Jordania, Palestyna, Irak mają kulturę chrześcijańską, z fundamentem całkowicie chrześcijańskim. Nie można tu po prostu przyjść i zniszczyć wszystkiego po ponad 2000 lat i 1400 latach wspólnego budowania!”.

RV / Rzym

powrót do spisu treści

KRAJ  

Ks. Rzeszowski szefem Konferencji Rektorów Seminariów  

Od wyboru nowego zarządu Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych rozpoczął się 50. zjazd tego gremium w Łomży. Nowym przewodniczącym został wybrany ks. dr Wojciech Rzeszowski. W tym roku rektorzy zajmują się tematem „Rozeznawanie powołania i przyjmowanie kandydatów do seminarium duchownego”. Ich jubileuszowe, bo pięćdziesiąte już spotkanie, potrwa do czwartku 4 września.

Wybory nowego zarządu jeszcze przed upływem 3-letniej kadencji były koniecznością, gdyż dotychczasowy przewodniczący ks. Roman Pindel został przed niespełna rokiem biskupem bielsko-żywieckim. Natomiast wiceprzewodniczący, którym z reguły jest rektor seminarium zakonnego, bernardyn o. Roman Kośla przestał pełnić funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów został wybrany ks. dr Wojciech Rzeszowski, od 2007 r. rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Wcześniej przez 7 lat był ojcem duchownym gnieźnieńskich kleryków. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej (m.in. na KUL oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym). Wiceprzewodniczącym w nowej kadencji będzie o. dr Piotr Matuszak, rektor WSD Braci Mniejszych Konwentualnych w Łodzi-Łagiewnikach. Zakonnik specjalizował się w formacji charytatywnej kandydatów do kapłaństwa w Polsce. Wykłada teologię pastoralną i kierownictwo duchowe. Natomiast sekretarzem Konferencji został wybrany ks. dr Adam Łuźniak, rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu (od 2006 r.), wykładowca patrologii oraz języka łacińskiego na PWT we Wrocławiu.

awo / Łomża

powrót do spisu treści

Episkopat apeluje do wychowawców: pomagajcie odkrywać prawdę!  

Do pomocy w odkrywaniu ostatecznej prawdy o świecie, człowieku i o Bogu apelują polscy biskupi do rodziców, nauczycieli i wychowawców. W liście na IV Tydzień Wychowania, który obchodzony będzie od 14 września podkreślają, że „współczesny świat próbuje narzucić ludziom przekonanie, że nie ma żadnej obiektywnej prawdy a każdy człowiek rozumie i stosuje ją na swój własny, indywidualny sposób”. Autorzy listu zwracają uwagę, że na człowieka głoszącego istnienie obiektywnej prawdy, patrzy się z podejrzliwością czy lekceważeniem. Dlatego, przypominają, Kościół przestrzega przed swego rodzaju „dyktaturą relatywizmu”.

Zdaniem biskupów, ukazywanie młodemu pokoleniu w jaki sposób dążyć do prawdy i kierować się nią w codziennym życiu jest dziś szczególnie ważne. „Tylko wtedy będziemy mogli z ufnością patrzeć w przyszłość, mając pewność, że dzięki temu ukształtuje się społeczeństwo, w którym ludzie będą kierowali się wewnętrzną uczciwością, prawością i rzetelnością” – przekonują autorzy listu. Biskupi zaznaczają jednocześnie, że konsekwencją głoszenia obiektywnej prawdy może niekiedy okazać się cierpienie, ale, jak dodają dla człowieka wierzącego nie ma innej drogi niż ta, którą szedł Jezus Chrystus.

W liście pasterskim biskupi kierują do wychowawców gorący apel: „Nie bójcie się prawdy! Dążcie do niej z odwagą i zapałem! Uczcie jej innych! Wychowujcie do niej wszystkich, których Wam Pan Bóg powierzył! Nie dajcie się zwieść namiastkami prawdy czy półprawdami! Brońcie się przed manipulacją ze strony tych, którzy są niechętni Chrystusowi i Jego Kościołowi”.

List pasterski „Wychowywać do prawdy” będzie odczytywany w kościołach w najbliższą niedzielę, 7 września 2014 r. IV Tydzień Wychowania obchodzony będzie w Polsce dniach 14-20 września br.

czytaj pełny tekst listu biskupów

tk / Warszawa

powrót do spisu treści

Skrzydła od Caritas pomagają w nauce 3500 dzieci  

Program „Skrzydła” służy wsparciu uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, których edukacja jest zagrożona przez trudną sytuację materialną oraz wypadki losowe. Celem programu jest zwiększenie szans edukacyjnych dla najuboższych uczniów poprzez objęcie ich kompleksową opieką. Wsparciem mogą być objęci uczniowie zgłaszani do Caritas diecezjalnych przez pedagogów szkolnych, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz pracowników placówek Caritas.

Program „Skrzydła” proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez osoby prywatne i firmy, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego, wybierając pakiet „Skrzydła na co dzień” lub „Skrzydła na przyszłość”. Wsparcie akcji możliwe jest również poprzez jednorazowe wpłaty do „Skarbonki Skrzydeł”. Darczyńca może określić cel, na który mają zostać przeznaczone wpłacane środki np. obuwie, dożywianie itp. Najprostszą formą jest zaś wysłanie charytatywnego SMS.

Szczegóły dotyczące regularności oraz wysokości pomocy można ustalać z koordynatorami regionalnymi w Caritas diecezjalnych. Po otrzymaniu od darczyńcy wypełnionej deklaracji Caritas diecezjalna wysyła list potwierdzający udział w programie „Skrzydła” oraz informacje o dziecku, które zostało objęte pomocą (imię, wiek, klasa, krótki opis sytuacji rodzinnej dziecka). Skarbonkę Skrzydeł można zasilić poprzez wpłatę na konto Caritas Polska: PKO BP SA 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 dopiskiem „Skarbonka Skrzydeł”, lub przez wysłanie SMS z hasłem „Skrzydła” na numer 72052 koszt to 2,46 z VAT.

pk, mp / Warszawa

powrót do spisu treści

Rusza ogólnopolski program „Dzwonek na obiad”  

Fundacja Być Bardziej rozpoczęła nowy program „Dzwonek na obiad”. Jego celem jest sfinansowanie szkolnych obiadów dla dzieci z ubogich rodzin borykających się z problemem niedożywienia.

„Głód, oprócz konsekwencji zdrowotnych, pociąga za sobą negatywny wpływ na edukację najmłodszych. Niedożywionym uczniom trudniej jest się skupić i nie są w stanie wykorzystać w pełni swoich możliwości intelektualnych” – mówi ks. Andrzej Sikorski z fundacji Być Bardziej. – Wiemy, że zapewnienie dzieciom ciepłych posiłków daje im szansę na prawidłowy rozwój oraz efektywną naukę – dodaje ks. Sikorski. Ma nadzieję, że w tym roku uda się objąć pomocą 1000 niedożywionych dzieci.

Projekt „Dzwonek na obiad” skierowany jest do wszystkich typów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Niedożywione dziecko do programu mogą zgłaszać zarówno rodzice, jak i nauczyciele oraz pedagodzy – od 1 do 20 września, wypełniając i odsyłając na adres fundacji wniosek wraz z załącznikami. „Mamy nadzieję, że podobnie jak w zeszłym roku w akcję włączy się wielu ludzi dobrej woli, ponieważ środki na obiady pochodzą wyłącznie z ofiar od darczyńców, sponsorów i ze zbiórek, przeprowadzonych w szkołach” – mówi ks. Sikorski i dodaje, że koszt jednego posiłku to średnio 5-7 złotych. Ofiarodawcy mogą wykupić pojedynczy obiad dla dziecka, ale także zaadoptować dziecko niedożywione wpłacając co tydzień lub co miesiąc stałą kwotę na konto fundacji.

Szczegóły ubiegania się o dofinansowanie posiłków dla uczniów wraz z wnioskiem aplikacyjnym można znaleźć na www.dzwoneknaobiad.pl.

pra / Kraków

powrót do spisu treści

Peregrynacja wizerunku MB Częstochowskiej po zakonach męskich  

Uroczystą Mszą św. w stołecznej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa z udziałem Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce zainaugurowano wznowienie peregrynacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej po męskich wspólnotach i domach zakonnych. – Niech to będzie czas refleksji, medytacji i adoracji który jednocześnie zwróci nas ku przyszłości – zachęcał w homilii abp Henryk Hoser.

Przypominając, że Maryja jest arcydziełem Boga, Jego najdoskonalszym stworzeniem, biskup warszawsko-praski zachęcił osoby konsekrowane do pogłębiania duchowości maryjnej. „Każde ze zgromadzeń czy stowarzyszeń czci Najświętszą Maryję Pannę pod jakimś tytułem, ma swoją mariologię. Trzeba więc ją wciąż na nowo odczytywać a następnie w nowy sposób i nowym językiem przekazywać współczesnemu światu w pracy ewangelizacyjnej” – podkreślił kaznodzieja. Przypomniał jednocześnie, że praca zakonników powinna być zharmonizowana z Kościołem lokalnym jak i Kościołem w całej Polsce.

Peregrynacja wizerunku Jasnogórskiego po męskich wspólnotach i domach zakonnych trwa już od dwóch lat. Po księżach salezjanach nawiedzi zgromadzenie księży pasjonistów. W Polsce jest ponad 70 męskich zgromadzeń zakonnych. Żyje w nich ponad 13 tys. mężczyzn z których ok. 1,5 tys. posługuje poza granicami kraju. Mimo widocznego spodku liczby powołań w ubiegłym roku, do męskich zgromadzeń zakonnych w naszym kraju zgłosiło się 100 proc. więcej kandydatów niż rok wcześniej, czyli w roku 2012.

mag / Warszawa

powrót do spisu treści

Kard. Marx podsumował wizytę w Polsce  

Na zakończenie swojej wizyty w Polsce kard. Reinhard Marx stwierdził, że „Kościoły w obu krajach powinny bardziej współpracować na rzecz pokoju”. Przewodniczący episkopatu Niemiec wyraził również podziw dla polskich biskupów z 1965 r. i zaznaczył, że również dziś polscy i niemieccy katolicy wspólnie powinni wykazać odwagę i wspólnie działać na rzecz pokoju.

W rozmowie z diecezjalnym rozgłośnią Domradio w Kolonii kard. Marx powiedział, że dzisiaj Kościół katolicki w Polsce i w Niemczech też może być pomostem między narodami, głównie „przez spotkania, modlitwę i głoszenie Słowa Bożego. Wystarczy, że głosimy Ewangelię i dajemy ludziom szansę spotkania” – powiedział przewodniczący niemieckiego episkopatu i dodał, że kard. Kazimierz Nycz w Warszawie wspominał mu o czasach komunizmu, kiedy między polskimi i niemieckimi parafiami utrzymywane były bardzo intensywne kontakty. To one prowadziły później często do partnerstwa między miastami. Kościół ma więc często możliwości, których nie mają politycy i to zdaniem kard. Marxa należy wykorzystać.

Niemiecki purpurat przyznał, że podczas swojej podróży po Polsce zauważył wśród ludzi lęk związany z aktualną sytuacją na Ukrainie. Jego zdaniem, Kościół w Niemczech powinien uważnie wysłuchać Polaków i ich trosk. „Co prawda – jak zaznaczył – nie możemy zaczynać żadnej politycznej akcji, bo od tego są politycy, ale możemy wspomóc modlitewnie”. Kard. Marx dodał, że właśnie z tego powodu na synod Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie w przyszłym tygodniu uda się bp Stephan Ackermann, jako przewodniczący niemieckiej Komisji Iustitia et Pax.

RV / Warszawa

powrót do spisu treści

Bp Guzdek: pokój nie na konformizmie i wątpliwych porozumieniach  

Prawda jest warunkiem pokoju i wolności – podkreślił bp Józef Guzdek. W intencji poległych, zmarłych i żyjących uczestników II wojny światowej modlono się w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

W homilii biskup polowy podkreślił, że wymóg prawdy odnosi się zarówno do konfliktów zbrojnych jak i napięć o charakterze cywilizacyjnym. – Konflikty zbrojne nie będą zażegnane jeśli politycy będą się posługiwać kłamstwem, jeśli będą milczeć widząc jawną niesprawiedliwość i pogwałcenie praw – stwierdził kaznodzieja podając jako przykład sytuację za naszą wschodnią granicą. Przywołał również słowa włoskiej dziennikarki Oriany Fallaci, która jak zaznaczył miała odwagę napisać: „Nie chcę widzieć minaretów wysokości dwudziestu czterech metrów w miejscowości Giotta, skoro ja w krajach muzułmańskich nie mogę nosić krzyżyka i mieć Biblii”.

Bp Guzdek wyraził również wdzięczność polskim weteranom za ich bohaterstwo i wierność najwyższym ideałom takim jak Bóg, Honor i Ojczyzna. – Chylimy czoła przed waszą wiernością prawdzie. Gdy cały świat kłamał, ustępował, a nawet kłaniał się Hitlerowi polski żołnierz osamotniony w walce zdecydował się bronić swojej Ojczyzny. W czasie długiej i ciemnej nocy okupacji nie zgodził się na nowy porządek w Europie i na świecie. – Polacy nie splamili swojego honoru poprzez zdradę i kolaborację z wrogiem – podkreślił kaznodzieja.

Po liturgii, odbyła się uroczysta odprawa wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie w sali szkoleniowo-konferencyjnej przy katedrze polowej Wojska Polskiego odbyło się spotkanie okolicznościowe dla kombatantów i weteranów. Współorganizatorem uroczystości był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

mag / Warszawa

powrót do spisu treści

Biskup Polowy w rocznicę wybuchu II wojny światowej  

75. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Ordynariacie Polowym upamiętniono modlitwą za poległych i zmarłych. Mszy św. w katedrze polowej przewodniczył bp Józef Guzdek – biskup polowy Wojska Polskiego w asyście księży kapelanów.

- Któż z młodszego pokolenia jest w stanie wyobrazić sobie to, czego doświadczyli nasi ojcowie 1 września 1939 roku? Wczesnym rankiem zbudziły ich spadające bomby, warkot silników pojazdów opancerzonych oraz odgłosy trwającej wymiany ognia. Ludzie z zaatakowanych miast i wiosek w popłochu opuszczali swoje domy. Wszędzie widać było łzy i cierpienie, śmierć i zniszczenia. Na wspomnienie tamtych dramatycznych wydarzeń, świadomi tego, że wojna tak naprawdę niczego nie rozwiązuje, prośmy miłosiernego Boga o pokój dla naszej Ojczyzny i całego świata – mówił ordynariusz wojskowy.

Biskup Józef Guzdek zachęcił także do modlitwy w intencji Bronisława Komorowskiego – Prezydenta RP i Zwierzchnika Sił Zbrojnych z okazji Jego imienin.

zjk / Warszawa

powrót do spisu treści

Katowice: pamięć o pomordowanych policjantach II RP  

Trzeba wychowywać do pokoju, a nie do wojny – powiedział 2 września metropolita katowicki abp Wiktor Skworc podczas Mszy św. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, sprawowanej w intencji pomordowanych policjantów II RP. Pamięci pomordowanych strzeże Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. która była inicjatorem uroczystości.

Ogólnopolskim obchodom 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej towarzyszy wiele uroczystości. Jedna z nich miała miejsce w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Jej celem było uczczenie pamięci pomordowanych policjantów II RP. Po Eucharystii miał miejsce przemarsz ulicami Katowic pod hasłem „Pamięć nigdy nie zginie” oraz apel, złożenie kwiatów i wieńców przed Pomnikiem Policjanta Polskiego. Metropolita katowicki w kazaniu zwrócił uwagę na wychowanie młodych pokoleń, które powinno przygotowywać je do życia w pokoju. Jednym z niezbędnych elementów wychowania do pokoju „jest pamięć o ofiarach wojny, bo przecież zawsze konkretyzują jej oblicze, nadając ofiarom konkretną twarz; imię i nazwisko, przyporządkowujące do konkretnej rodziny i miejsca” –twierdzi metropolita katowicki.

Abp Skworc dziękował zrzeszonym w stowarzyszeniu „Rodzina Policyjna 1939 r.”, którzy jako wolontariusze już od przeszło dwudziestu czterech lat kultywują pamięć swych ojców, gdyż – jak powiedział – „dopełniają w ten sposób edukację historyczną młodego pokolenia, aby ceniło i naśladowało tych, dla których życiowym mottem były trzy fundamentalne wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna!”

hy / Katowice

powrót do spisu treści

Gdańsk: Msza św. przed pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej  

W ramach rocznicowych obchodów 1 września przed pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku miała miejsce Msza święta w intencji poległych pocztowców. Eucharystii przewodniczył abp Tadeusz Gocłowski, biskup senior archidiecezji gdańskiej.

– Bijące dzwony naszego miasta, w południe 1 września 2014 r., ułatwiają nam przeniesienie się myślami do dramatycznych wydarzeń sprzed siedemdziesięciu pięciu lat. Chcemy dziś sprawować Eucharystię za tych, którzy wówczas oddali swoje życie w obronie wolności, godności człowieka, narodu i państwa. Dziś żyjemy w wolności, ale nadal poszukujemy najlepszych rozwiązań społecznych, politycznych i gospodarczych. Żyjąc w wolności zawsze musimy pamiętać o człowieku pracy.

- Drodzy siostry i bracia, którzyście zginęli tutaj w pamiętnym 1939 r., a którzy dzisiaj przed tronem Boga jesteście naszymi patronami, męczennikami, wspierajcie nas, byśmy żyli godnie i odpowiedzialnie. Pilnując własnego sumienia i troszcząc się o to, by to sumienie miało wpływ na życie naszych rodzin, naszego państwa, kontynentu i całego świata – modlił się w intencji pocztowców abp Gocłowski.

kjg / Gdańsk

powrót do spisu treści

Bydgoszcz: modlitwy w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej  

Mieszkańcy Bydgoszczy uczcili 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Eucharystii w katedrze przewodniczył w poniedziałek wieczorem biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Pasterz diecezji przypomniał, że wszyscy są zaproszeni do modlitwy o pokój, który – jak podkreślił – jest wciąż zagrożony.

-Kiedy w Europie zakończyła się druga wojna światowa, zapanowało przekonanie, że już nigdy taki scenariusz się nie powtórzy. Zrodziła się nadzieja, że Europejczycy będą już na tyle mądrzy i nie pozwolą, aby gdziekolwiek na ich kontynencie zapanował konflikt zbrojny. Jednak tak się nie stało. Niedawno płonęły Bałkany, a dzisiaj płonie Europa Wschodnia. Także część zachodnia jest zagrożona – powiedział celebrans.

Biskup ordynariusz Jan Tyrawa wskazał jednocześnie na źródło słabości, która prowadzi do wojny. – Człowiek nie chce słuchać Boga. Nie chce słuchać słów prawdy. Człowiek odrzucił Boga i nie zauważył, że zostaje sam – dodał. Jednocześnie podkreślił, że wracając do wydarzeń sprzed 75 lat, należy szerzej zastanowić się nad przyczynami, które do nich doprowadziły.

mj / Bydgoszcz

powrót do spisu treści

Kielce: obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej  

W 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej kielczanie, kombatanci, delegacje szkół, samorządowców oraz politycy spotkali się przy pomnikach wojennych na apelach poległych, wspominkach pierwszych dni września 1939 roku i modlitwie za ofiary wojny.

Na Cmentarzu Wojsk Polskich, w Kwaterze Ofiar Września 1939, ks. Andrzej Kaszycki – kanclerz kieleckiej Kurii, poprowadził modlitwę za zmarłych, szczególnie tych, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku i walczących w Kampanii Wrześniowej. Zaapelował do młodzieży, by pamiętała, by II wojna światowa nie była tylko historyczną rocznicą , ale także okazją do modlitwy za patriotów. Genezę wybuchu II wojny światowej szczególnie w granicach ówczesnego województwa kieleckiego, przypominał m.in. Leszek Dziedzic z Muzeum Historii Kielc.

W Kwaterze Ofiar Września 1939 Roku na cmentarzu przy ul. Ściegiennego złożono kwiaty i zapalono znicze. Hołd Żołnierzom Września oddali m.in.: wiceprezydent Kielc Andrzej Sygut, przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki, senator PiS Krzysztof Słoń, wicestarosta kielecki Zenon Janus, a także wojskowi oraz przedstawiciele służb mundurowych. Licznie stawiły się formacje kombatanckie. Udano się także na Cmentarz Partyzancki, gdzie zapalono znicze przy grobie Stefana Artwińskiego – prezydenta Kielc, zamordowanego przez Gestapo w 1939 r. Wśród uczestników uroczystości była m.in. młodzież z kilku szkół, np. z Gimnazjum nr 10, I LO im. Stefana Żeromskiego i z Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

dziar / Kielce

powrót do spisu treści

Abp Gądecki: szkoła katolicka ma przekazywać wartości  

„Szkoła katolicka nie może zapomnieć o przekazywaniu rzeczywistości i wartości duchowych i religijnych oraz o ewangelizacji” – podkreślił 1 września w kościele pw. Nawiedzenia NMP abp Stanisław Gądecki. Metropolita poznański przewodniczył uroczystej Mszy św. dla Zespołu Szkół Salezjańskich im. Błogosławionej Piątki Poznańskiej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego. W największej poznańskiej świątyni zgromadzili się pracownicy salezjańskiej placówki, uczniowie oraz ich najbliżsi.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w homilii zwrócił uwagę na rolę, jaką powinna odgrywać w procesie nauczania i wychowania szkoła katolicka. „Nie mniejszą wagę powinna przykładać tak do formacji intelektualnej, ludzkiej, jak i zawodowej” – stwierdził metropolita poznański. Podkreślił, jak ważne w dzisiejszym świecie jest wychowanie uczciwego człowieka, na którego słowie można polegać.

Zaznaczył, że wiedza książkowa na niewiele się przyda, jeśli młodemu człowiekowi zabraknie umiejętności krytycznego myślenia i podejścia do problemów. „Poziom omamienia społeczeństwa przez rządzących jest dziś bardzo wysoki. Dzięki mediom kontrolują oni ludzką świadomość, dlatego tak istotne jest dziś nabycie umiejętności krytycznego spojrzenia na rzeczywistość” – stwierdził przewodniczący KEP. Zwrócił uwagę, że im lepsza będzie formacja uczniów, tym lepiej będą oni przygotowani do przyszłego życia i pracy.

msz / Poznań

powrót do spisu treści

Abp Ozorowski: w szkole miejsce dla chrześcijańskich wartości  

O podjęcie starań, by w szkole były przekazywane wartości chrześcijańskie apelował dziś w białostockiej archikatedrze abp Edward Ozorowski. Metropolita białostocki przewodniczył uroczystej Mszy św. dla pedagogów i pracowników oświaty z okazji miejskiej inauguracji nowego roku szkolnego.

„Dziś mocno podkreśla się neutralność szkoły, a jest to często tylko kamuflaż, aby doprowadzić do jej ateizacji, tak, by nie było w niej miejsca dla słowa „Bóg” ani dla krzyża. Coraz mocniej przeciwstawia się też w kręgach ludzi związanych z edukacją to, co ludzkie temu, co Boże. Tak nie powinno być, gdyż istniejemy dlatego, że Bóg nas utrzymuje w istnieniu, a wszelkie inne sukcesy będziemy odnosili jedynie wówczas, gdy nasze ludzkie wysiłki połączymy z Bożą łaską” – mówił hierarcha.

Abp Ozorowski zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa płynące z ideologii gender i propagowanej przez tę ideologię zamiany ról społecznych. „Jest geniusz kobiety i geniusz mężczyzny. Płci nie są antagonistyczne ale są ze sobą komplementarne. Obyśmy nigdy o tym nie zapomnieli i nie poszli drogami, które prowadzą donikąd” – przestrzegał. Hierarcha życzył odpowiedzialnym za szkolnictwo „mocy ducha i światła potrzebnego by rozpoznawać dobro i zło i mieć odwagę to co złe nazywać po imieniu, a dobro stawiać zawsze na pierwszym miejscu”.

tm / Białystok

powrót do spisu treści

Bp Jeż: nie – dla wojny i zabijania  

O modlitwę w intencji pokoju na świecie – zaapelował biskup tarnowski Andrzej Jeż, podczas wojewódzkiej inauguracji nowego roku szkolnego w Łącku. Biskup diecezjalny podkreślił, że pokój jest naszym obowiązkiem, do którego trzeba się wychowywać. – Wołanie „Tak – dla pokoju i rozwoju narodów, nie – dla wojny i zabijania” nabiera nowego znaczenia – mówił biskup w homilii do przedstawicieli rządu, parlamentarzystów, samorządowców, uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Biskup diecezjalny wskazywał, że chociaż już kilka pokoleń Polaków żyje, nie mając bezpośredniego doświadczenia wojny, to jednak przygotowywanie kolejnych generacji do życia w pokoju winno być nieustannie pragnieniem tak rodzin, jak i tych, którzy mają wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży. „Niezbędnymi warunkami zaistnienia pokoju jest poszanowanie praw człowieka, szacunek dla wolności, w tym wolności religijnej i wolności sumienia” – dodał kaznodzieja.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego połączona była z otwarciem rozbudowanego i zmodernizowanego budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku. Placówka wzbogaciła się o 12 nowych sal lekcyjnych, nową kuchnię wraz ze stołówką, bibliotekę oraz szatnię. Biskup Tarnowski mówił w homilii, że rolą nauczyciela jest ukazywać prawdę i wychowywać do prawdy; prawdy o nas samych, o otaczającym nas świecie, o historii tej zamierzchłej i tej bardziej nam bliskiej. Kaznodzieja podkreślił, że wychowanie jest najbardziej fascynującą i najtrudniejszą przygodą życia. Wskazywał, że proces wychowania wymaga otwartości zarówno ze strony ucznia, jak i nauczyciela.

eb / Łącko

powrót do spisu treści

Kraków: otwarto pierwsze w Polsce gimnazjum Ruchu Światło-Życie  

Wczoraj rozpoczęło swoją działalność Katolickie Gimnazjum Ruchu Światło-Życie w Krakowie-Prądniku Czerwonym. W pierwszym roku szkolnym, pod opieką 15 nauczycieli naukę rozpoczęło 37 uczniów w 2 klasach. W uroczystościach wziął udział moderator generalny Ruchu Światło-Życie, ks. Adam Wodarczyk, który przekazał do zbiorów szkolnych obrazek prymicyjny ks. Franciszka Blachnickiego oraz książkowe wydania prac założyciela Ruchu.

„Profil szkoły opiera się w dużej mierze na ‘pedagogii nowego człowieka’, głoszonej przez założyciela Oazy, sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego” – powiedział KAI ks. Mariusz Susek, dyrektor placówki oraz moderator diecezjalny Ruchu. Jak podkreśla ks. Susek głównym celem wychowawczym będzie kształtowanie w młodych postaw prawdziwej wolności, która jest służbą na wzór Chrystusa i Maryi.

Oprócz wychowania w duchu wartości ewangelicznych szkoła będzie zapewniać szeroki wachlarz zajęć dodatkowych i kół zainteresowań (w tym warsztaty języka migowego) oraz wyjazdów pielgrzymkowo-turystycznych. Placówka posiada własny dom rekolekcyjny w Bystrej Podhalańskiej oraz salę do modlitwy. Kadrę nauczycielską będzie wspierać tzw. „diakonia posługująca”, co jak wskazuje ks. Susek, jest nowym nazewnictwem w szkolnictwie polskim. Diakonia, czyli służba, bardzo wyraźnie zaznaczyła się już w czasie przygotowywania ośrodka do otwarcia.

luk / Kraków

powrót do spisu treści

Maratończyk chce pieszo dotrzeć do Fatimy  

Adam Uliczny z Lublina chce pieszo dotrzeć do sanktuarium maryjnego w Fatimie w Portugalii. W drodze jest od niedzieli. Dzisiaj i jutro przebywa na terenie diecezji radomskiej. Nocleg spędzi u cystersów w Wąchocku. Następne na trasie będą Chęciny i Częstochowa a poza granicami: Czechy, Niemcy, Szwajcaria, Francja i Portugalia.

Pielgrzym dziś dotarł do Iłży. – Mam przed sobą 3,5 tysiąca kilometrów i ok. 75 dni marszu. Dziennie pokonuję ok. 50 kilometrów – mówił piechur, który dzisiaj chce dotrzeć do opactwa cysterskiego w Wąchocku.

Adam Uliczny jest maratończykiem. W tym roku ukończył ultramaraton tzw. bieg rzeźnika po Bieszczadach. 80 kilometrów pokonał w czasie 15 godzin i 22 minut. Przeszedł także na pieszo do Watykanu, by uczestniczyć w kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. – Oddałem w ten sposób hołd tym świętym papieżom. Teraz niosę do Fatimy intencje ludzi, którzy powierzyli mi swoje troski. Chcę tam dotrzeć 20 listopada – powiedział piechur.

rm / Iłża

powrót do spisu treści

Polscy internauci solidarni z chrześcijanami w Iraku  

Od kilku dni na facebookowych profilach Polaków pojawiają się zdjęcia z hasłem „Stop Christian massacre now!” i arabską literą „n”, która jest symbolem chrześcijan. To wyraz solidarności z prześladowanymi w Iraku.

„Dziś, tak bezradni, jak my 75 lat temu, są chrześcijanie w Iraku. Pozostawieni bez pomocy. Wypędzeni z domów. Pozbawieni jedzenia, picia, zmuszani do ucieczki w 40-stopniowym upale. Brutalnie mordowani. Wcześniej zmuszani do patrzenia na śmierć swoich bliskich” – mówią inicjatorzy polskiej akcji „Stop Christian massacre now!” („Powstrzymać natychmiast masakrę chrześcijan!”). Organizatorzy przedsięwzięcia apelują o kilka dni solidarności z prześladowanymi braćmi w wierze: „Zachęcamy, by do 10 września ustawić zdjęcie profilowe na Facebooku z napisem «Stop Christian massacre now!»„.

Na facebookowym profilu akcji takie zdjęcia mają już m.in. aktorzy Radosław Pazura i Michał Chorosiński, dziennikarz Przemysław Babiarz czy Anna Golędzinowska, która zapoczątkowała tę akcję we Włoszech. Michał Kondrat przygotował spoty promujące inicjatywę – do zobaczenia w serwisie YouTube. Do akcji dołączyli się także redaktorzy portalu Deon.pl, którzy zamieścili w sieci swoje zdjęcia z hasłem „Stop Christian massacre now!”. Na znak solidarności z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie młodzi diecezji sandomierskiej ułożyli z samych siebie pierwszą literę arabskiego słowa: nazarejczyk, która stała się już symbolem protestu przeciw prześladowaniom w Iraku.

pra / Kraków

powrót do spisu treści

Rychwałd: „Podaruj Mamie sukienkę” – zbiórka na wotum  

Środki na wotum wdzięczności – suknię dla obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej – zbierają franciszkanie z sanktuarium w Rychwałdzie na Żywiecczyźnie. Zebranie potrzebnych środków ułatwić ma strona www.podarujmamiesukienke.pl Koszt nowej sukni oszacowano na 100 tys. złotych.

Jak tłumaczy kustosz sanktuarium. o. Bogdan Kocańda OFMConv, akcja jest związana z jubileuszem 370-lecia obecności cudownego obrazu w Rychwałdzie i przyszłoroczną 50. rocznicą koronacji obrazu. „Chcemy w ten sposób zachęcić wszystkich ludzi, którym nasze sanktuarium jest bliskie, do wyrażenia wdzięczności Matce Bożej czczonej w tutejszym obrazie. Chcemy jej podziękować za liczne łaski i cuda za jej wstawiennictwem wypraszane w tutejszym sanktuarium” – wyjaśnia franciszkanin.

Dotąd zebrano już środki na renowację samego obrazu, który przechodzi obecnie skomplikowane badania mające ustalić jak najwięcej informacji o jego pochodzeniu oraz zabezpieczyć na najbliższe kilkadziesiąt lat. Ozdobną suknię wykona renomowana trójmiejska pracownia Mariusza Drapikowskiego, a uroczyste odsłonięcie sukienki nastąpi 19 lipca 2015 roku w 50. rocznicę koronacji obrazu przez kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyłę.

rk / Rychwałd

powrót do spisu treści

Bydgoszcz: rocznica Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  

W bydgoskim kościele garnizonowym Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju dziękowano za dziesięć lat istnienia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy. Eucharystii przewodniczył biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej rozpoczął swoją działalność 15 września 2004 roku. Swoje ustawowe zadania realizuje wewnątrz kraju, obejmując zasięgiem cztery centralne województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i świętokrzyskie. Funkcjonariusze placówki w Bydgoszczy przeciwdziałają przede wszystkim nielegalnej migracji, przeprowadzają kontrole dotyczące legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

- Straż Graniczna pełni swoją służbę, mając zawsze na względzie dobro człowieka. Nawet na granicy, gdzie odbywają się kontrole, kiedy wiele osób myśli, że są one przeciwko komuś, funkcjonariusze mają na myśli dobro człowieka. Dziękujemy Bogu za te dziesięć lat. Za czas transformacji i zmian, które służą człowiekowi – dodał ks. kmdr Ryszard Preuss, kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z Warszawy.

jm / Bydgoszcz

powrót do spisu treści

ANALIZA  

Słowa płomienne, słowa na próżno – papież Pius XII i druga wojna światowa  

„Przez pokój niczego się nie traci, ale wszystko może być stracone przez wojnę”. Te żarliwe słowa wypowiedział 24 sierpnia 1939 roku nowy, sprawujący swój pontyfikat dopiero od pięciu miesięcy, papież Pius XII. Ale te słowa przestrogi były wypowiedziane na próżno, gdyż w kilka dni później, 1 września 1939 roku Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę. O postawie Piusa XII wobec tej wojny przypomina Christoph Arens z niemieckiej agencji katolickiej KNA.

czytaj całość

ts / Berlin

powrót do spisu treści

WYWIAD  

Arcybiskup Luksemburga: Europa nie jest już centrum świata  

Europa nie jest już centrum świata, choć nie wszyscy jeszcze zdają sobie z tego sprawę – mówi w rozmowie z KAI arcybiskup Luksemburga, Jean-Claude Hollerich. Jego zdaniem „Kościołowi, który ostatnio jest często przedmiotem ataków i stał się mniejszością, grozi niebezpieczeństwo zamknięcia się w sobie”. – Tymczasem im bardziej jesteśmy zagrożeni, tym bardziej powinniśmy być otwarci na dialog ze społeczeństwem – twierdzi hierarcha.

Przypomina on, że kiedyś „w Europie katolicyzm czy szerzej chrześcijaństwo były czymś niemalże naturalnym, środowiskiem życia”, jednak obecnie „tak już nie jest”. – Dlatego trzeba mówić o Bogu, a często zamiast o Bogu, mówimy najpierw o moralności. Musimy przede wszystkim głosić dobrą nowinę – przekonuje abp Hollerich.

czytaj wywiad

pb (KAI) / Luksemburg

powrót do spisu treści

STOLICA APOSTOLSKA  

Franciszek przypomina o macierzyństwie Maryi  

O znaczeniu macierzyństwa Maryi dla egzystencji chrześcijańskiej przypomniał Ojciec Święty w swoim dzisiejszym wpisie na Twitterze.

Papieski tweet ma po polsku następującą treść: „ Chrześcijanin, który nie czuje, że Najświętsza Maryja Panna jest jego matką, jest sierotą”.

st (KAI) / Watykan

powrót do spisu treści

Papieskie przesłanie wideo na mecz międzyreligijny  

Grad goli posypał się wczoraj wieczorem na Stadionie Olimpijskim w Rzymie, gdzie odbył się międzyreligijny mecz dla pokoju pod auspicjami Ojca Świętego. Pojedynek między drużynami „Pupi” Javiera Zanettiego i „Scholas” duetu Maradona-Baggio oglądało bezpośrednio 20 tys. widzów. Dobroczynne widowisko z udziałem dawnych sław piłkarskich transmitowało 50 stacji telewizyjnych, łącznie z watykańską. Mecz zakończył się zwycięstwem „Pupich” 6:3 nad „Scholasami”.

Papież nie poprzestał na wczorajszym spotkaniu z zawodnikami, organizatorami i ich rodzinami. Nie był wprawdzie osobiście obecny na stadionie, ale wieczorne widowisko uświetniło jego przesłanie wideo.

„Ten mecz jest symboliczny. To rozgrywka, która podkreśla jedność trzech drużyn, bo i tych, którzy w niej uczestniczą jako widzowie, we wspólnym pragnieniu pokoju. To mecz, w którym nikt nie gra na siebie, ale raczej na drugiego. Więcej: to mecz wszystkich. I tak każdy wydaje się mnożyć; grając w drużynie każdy staje za wielu, okazuje się wielkim. A w grze drużynowej rywalizacja staje się, zamiast wojną, zasiewem pokoju. Dlatego symbolem tego meczu jest drzewko oliwne” – powiedział Papież.

RV / Rzym

powrót do spisu treści

Słowacja będzie uznawała dyplomy uczelni papieskich  

Wzajemna współpraca, kwestie międzynarodowe i rozwoju sytuacji w świecie to główne tematy rozmów sekretarza ds. stosunków Stolicy Apostolskiej z państwami, abp. Dominique'a Mambertiego z wicemarszałkiem słowackiego parlamentu, Jánem Figeľem.

Ján Figeľ przedstawił proces i przyczyny, które doprowadziły słowacki parlament do uchwalenia poprawki do konstytucji, definiującej małżeństwo jako wyłączny związek mężczyzny i kobiety. Jego zdaniem można dzięki temu w jego ojczyźnie umocnić i rozwijać politykę prorodzinną.

Natomiast abp Mamberti potwierdził, że jeszcze w tym roku ma zamiar odwiedzić Słowację. W ramach tej wizyty ma zostać podpisana umowa o wzajemnym uznawaniu dyplomów studiów, co uprości uznawanie tytułów akademickich uzyskiwanych na uczelniach papieskich.

st (KAI/TK KBS) / Watykan

powrót do spisu treści

ŚWIAT  

Abp Tomasi o sytuacji w Iraku: grozi nam eskalacja przemocy  

Odpowiedzialność wspólnoty międzynarodowej wobec tego, co dzieje się aktualnie w Iraku, a także konieczność ochrony praw mniejszości religijnych w sytuacji rozwijającego się konfliktu, były przedmiotem wystąpienia abp. Silvana Tomasiego na sesji specjalnej oenzetowskiej Rady Praw Człowieka. Przemawiając na jej forum w Genewie stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ podkreślił, że niezbędnym warunkiem respektowania zarówno międzynarodowego prawa humanitarnego jak i wojennego jest w pierwszym rzędzie poszanowanie godności każdego człowieka, która winna być fundamentem wszelkiego prawodawstwa.

Watykański dyplomata odniósł się przede wszystkim do tragicznej sytuacji w Iraku wywołanej działaniami samozwańczego Państwa Islamskiego. Podkreślił, że odpowiedzialność wymaga zapewnienia tamtejszej ludności ochrony międzynarodowej zwłaszcza wtedy, gdy miejscowy rząd nie jest w stanie tego zrobić. „To ma z pewnością zastosowanie w tym przypadku. Konkretne kroki należy podjąć w trybie pilnym w celu powstrzymania niesprawiedliwego agresora, przywrócenia sprawiedliwego pokoju i ochrony najsłabszych grup społeczeństwa” – podkreślił abp Tomasi.

Wezwał on wszystkie podmioty regionalne i międzynarodowe do wyraźnego potępienia brutalnych, barbarzyńskich działań zbrodniczych ugrupowań walczących we wschodniej Syrii i północnym Iraku. Przypomniał, że nikt, a zwłaszcza wspólnoty religijne czy etniczne, nie mogą stać się narzędziem międzynarodowych i geopolitycznych gier. Nie powinny też być traktowane obojętnie czy lekceważąco tylko dlatego, że posiadają tożsamość religijną.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ wezwał społeczność międzynarodową, by oprócz organizowania pomocy humanitarnej wstrzymała dostawy broni do tzw. Państwa Islamskiego oraz zablokowała nielegalny handel ropą naftową. To jedyna szansa na położenie kresu przemocy w tym rejonie świata. Przypomniał, że to, co dziś dzieje się w Iraku, działo się już w przeszłości i może się powtórzyć w innych miejscach naszego globu. „Doświadczenie uczy nas, że nieadekwatna odpowiedź, lub co gorsza całkowity jej brak, często skutkuje dalszą eskalacją przemocy” – przestrzegł abp Tomasi.

RV / Genewa

powrót do spisu treści

Kolumbia: w wypadku zginęło 7 misjonarzy świeckich  

W tragicznym wypadku drogowym w północno-zachodniej Kolumbii zginęło siedmioro misjonarzy świeckich, w tym dwoje dzieci, w wieku od 8 do 45 lat, a jedna osoba jest ciężko ranna. Wszyscy oni należeli do Katolickiego Ruchu Świeckich – Więzy Miłości Maryjnej (LAM). O wypadku, który wydarzył się w nocy z 30 na 31 sierpnia, poinformowała 1 września katolicka agencja prasowa ACI Prensa z Peru.

Do zdarzenia doszło 30 sierpnia ok. godz. 19.30 na drodze Mamonal-Gambote koło miasta Cartagena de Indias w północno-zachodniej części kraju. Według świadków kierowca ciężarówki, jadący z nadmierną prędkością, stracił kontrolę nad pojazdem na zakręcie i uderzył w jadący z przeciwka samochód terenowy, którym grupa misjonarzy wracała do swych domów z rekolekcji. Prawie wszyscy oni zginęli na miejscu, tylko jedna osoba – 34-letnia Claudia Gil Guzmán w stanie ciężkim trafiła do szpitala w Cartagenie. Wszystkie ofiary, wśród których było dwoje dzieci w wieku 8 i 13 lat, miały na sobie koszulki z oznakami swej wspólnoty misyjnej.

Na wieść o tragedii Rada Kierownicza LAM wydała oświadczenie, w którym wyraziła „głęboki ból jako część tej wielkiej rodziny wiary i miłości, którą Bóg nas obdarzył, zwanej Więzy Miłości Maryjnej”. Kierownictwo organizacji zapewniło, że łączy się „w modlitwie za naszych braci i siostry, którzy odeszli do Domu Ojca, gdzie mamy nadzieję, że zobaczymy ich ponownie wraz z Ojcem Niebieskim i Najświętszą Maryją Panną”. Wezwano też „wszystkie osoby wiary i dobrej woli do włączenia się w modlitwie o zdrowie ciężko rannej misjonarki oraz za dusze zmarłych i o pociechę dla ich rodzin”. Głęboki smutek wyraziła też archidiecezja Cartagena, zapraszając jednocześnie do udziału w egzekwiach za zmarłych, które 1 września odprawił miejscowy arcybiskup Jorge Enrique Jiménez Carvajal.

kg (KAI/ACI) / Cartagena

powrót do spisu treści

Słowacja: Polak nowym generałem Pocieszycieli z Getsemani  

Polak, o. Michał M. Krysztofowicz został nowym przełożonym generalnym Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Gethsemani. Wyboru na pięcioletnią kadencję dokonano podczas kapituły generalnej, jaka w dniach 25-28 sierpnia obradowała w domu generalnym w Mariance koło Bratysławy.

O. Krysztofowicz urodził się 9 lutego 1983 r. w Koninie. Formację zakonną rozpoczął we Włocławku w domu prowincjalnym zgromadzenia, zaś następny jej etap – nowicjat ukończył w Mariance na Słowacji. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Jako kleryk był zaangażowany w duszpasterstwo więzienne. Święcenia kapłańskie przyjął w 2010 r. z rąk ordynariusza włocławskiego, bp. Wiesława Meringa. Tytuł magistra teologii uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był duszpasterzem w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, uczył katechezy, a przez ostatnie lata przygotowywał najmłodsze pokolenie braci do życia zakonnego będąc magistrem nowicjatu w Pszczółkach. Pełnił również urząd członka rady prowincjalnej oraz generalnej zgromadzenia.

VII Kapituła Generalna przebiegała pod hasłem „Rozpocząć na nowo od Chrystusa”. Priorytetem spotkania braci była odnowa życia duchowego, powrót do korzeni swojego powołania, zapoznanie się z pracą braci na przestrzeni ostatnich sześciu lat oraz rozwinięcie troski o powołania oraz nakreślenie pracy na czas pięciu następnych lat kadencji nowego zarządu. Oprócz generała, w skład nowej Rady Generalnej weszli: o. Szczepan M. Perycz-Szczepański- wikariusz generalny, o. Ludwik M. Pociask, o. Kamil M. Kraciuk i o. Bonifacy M. Jankowiak. Złożyli oni przysięgę wiernego wypełniania swoich obowiązków w obecności metropolity bratysławskiego, abp. Stanislava Zvoleńský'ego.

pb (KAI/pocieszyciele.pl) / Marianka

powrót do spisu treści

Wielka Brytania: Chemin Neuf przejmuje opactwo w Kornwalii  

Francuska wspólnota Chemin Neuf rozszerza swoją obecność w Wielkiej Brytanii. Po tym, jak w lutym br. zamieszkała w londyńskiej siedzibie anglikańskiego arcybiskupa Canterbury - Lambeth Palace, pod koniec sierpnia przejęła opactwo w katolickiej diecezji Plymouth w Kornwalii.

Członkowie wspólnoty wprowadzili się do opactwa Sclerder, położonego koło miejscowości Looe. Dotychczas było ono siedzibą karmelitanek, jednak ich tamtejsza wspólnota była coraz mniejsza, a siostry coraz starsze.

Witając Chemin Neuf w diecezji Plumouth, jej ordynariusz bp Mark O’Toole wyraził przekonanie, że jej obecność stanowi „wielki dar dla nowej ewangelizacji”, dzięki „energii i żywotności, jaką nowe wspólnoty często wnoszą do Kościoła”.

pb (KAI/thetablet.co.uk) / Plymouth

powrót do spisu treści

Specjalista od zarządzania: sekrety przywództwa Franciszka  

Papież Franciszek zainspirował specjalistę od zarządzania Jeffreya Kramesa do napisania książki nt. kierowania zespołem ludzi z pokorą i z sukcesem. Publikacja „Lead with humility: 12 Leadership Lessons from Pope Francis” (Szefować z pokorą: 12 lekcji przywództwa papieża Franciszka) trafi do amerykańskich księgarń 16 września.

Pierwszym powodem sukcesu Jorge Mario Bergoglio jest jego nieustannie okazywana skromność. Jako przykład podaje fakt, że od chwili swego wyboru na papieża Franciszek odmawia korzystania z podium, na którym stałby wyżej niż kardynałowie. Powtarza też, że chce najpierw służyć najsłabszym i prowadzić z nimi „głębokie rozmowy” jak równy z równym. Dlatego – radzi Krames – „jeśli macie możliwość kierowania ludźmi, nigdy nie korzystajcie ze swojego stanowiska z egoistycznych względów. Starajcie się nie robić niczego, co pokazywałoby waszym podwładnym lub kolegom, że stawiacie się ponad nimi”. Zaleca rezygnację z osobnego biura, by pracować razem z innymi, obniżenie swej pensji, obcięcie wydatków reprezentacyjnych kierownictwa, dzięki czemu szef „zejdzie z papieskiego tronu” swego urzędu.

Drugą radą autora książki dla przywódców jest „zanurzenie się” w grupie. Papież Franciszek rozmawia ze wszystkimi, cały czas, w cztery oczy lub telefonując, bo jest przekonany, że dialog z wiernymi może mu pomóc zrozumieć ich oczekiwania. Następnie Krames zwraca uwagę, że Franciszek zatrudnił ośmiu kardynałów, aby pomagali mu w podejmowaniu decyzji. Utworzył także komisję złożoną ze świeckich i duchownych, mającą na celu walkę z nadużyciami seksualnymi w Kościele. Czwarte zalecenie, wynikające z postawy i działań Franciszka, to sięganie poza własną klientelę. Papież wysyła sygnały otwartości do rozwiedzionych, homoseksualistów czy ateistów.

pb (KAI/lexpress.fr) / Waszyngton

powrót do spisu treści

PATRON DNIA  

Św. Grzegorz Wielki, papież i doktor Kościoła (3 września)  

Grzegorz urodził się w 540 r. Jego rodzice, św. Gordian i św. Sylwia, doznają chwały ołtarzy. Na jego wychowanie miały dość duży wpływ również jego ciotki: św. Farsylia i św. Emiliana, które mieszkały w pałacu Gordiana.

Piastował różne urzędy cywilne, aż doszedł do stanowiska prefekta (namiestnika) Rzymu. Niespodziewanie opuścił tak eksponowane stanowisko i wstąpił do benedyktynów. We własnym domu założył klasztor dla dwunastu towarzyszy. Ten czyn zaskoczył wszystkich – pan Rzymu został ubogim mnichem. Założył też sześć innych klasztorów w swoich dobrach na Sycylii. Został wybrany na stolicę Piotrową w 590 roku, choć w pokorze wymawiał się od tego. Na początku swoich rządów Grzegorz nadał sobie pokorny tytuł, który równocześnie miał być programem jego pontyfikatu: servus servorum Dei – „sługa sług Bożych”.

Historia nazwała go „apostołem ludów barbarzyńskich”, ponieważ nawrócił wiele narodów. Gdy Rzym w 590 r. nawiedziła zaraza, Grzegorz zarządził pokutną procesję dla odwrócenia klęski. Podczas procesji nad mauzoleum Hadriana zobaczył anioła chowającego wyciągnięty, skrwawiony miecz. Wizję tę zrozumiano jako koniec plagi. Grzegorz codziennie głosił słowo Boże. Odnowił też życie kościelne, zreformował i ujednolicił liturgię i śpiew kościelny. Od jego pontyfikatu pochodzi zwyczaj odprawiania 30 Mszy św. za zmarłych – zwanych gregoriańskimi. Grzegorz zmarł 12 marca 604 r. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Jest patronem m.in. uczniów, studentów, nauczycieli, chórów szkolnych, piosenkarzy i muzyków.

za: www.brewiarz.pl

powrót do spisu treści

W NAJBLIŻSZYM CZASIE  

Zduńska Wola: jutro pogrzeb ks. Sobieraja FDP  

W Domu Opiekuńczo-Leczniczym Opatrzności Bożej w Pilaszkowie oraz w Zduńskiej Woli odbędą się jutro uroczystości pogrzebowe ks. Edwarda Sobieraja, orionisty, byłego sekretarza pomocniczego w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Zmarł on 29 sierpnia w Warszawie, w wieku 74 lat.

Liturgii w Domu Opiekuńczo-Leczniczym Opatrzności Bożej w Pilaszkowie o godz. 9.30 będzie przewodniczył Sekretarz Generalny KEP, bp Artur Miziński. Natomiast Mszy św. w kościele św. Antoniego w Zduńskiej Woli o godz. 14.30 będzie przewodniczył bp Stanisław Gębicki z Włocławka.

biogram ks. Sobieraja

Ks. Grzegorz Sikorski FDP, st / Warszawa

powrót do spisu treści

Płock: Płockie Dni Żydowskie  

Płockie Dni Żydowskie poświęcone Janowi Karskiemu, odbędą się w dniach od 3 do 28 września. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Żydów Mazowieckich przy ul. Józefa Kwiatka 7 – Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Placówka ta od ponad roku prowadzi aktywną działalność, której celem są m.in. spotkania różnych kultur i religii.

Wrześniowa impreza rozpocznie się 3 września otwarciem wystawy „Jan Karski. Człowiek wolności” o godz. 17.00 w Muzeum Żydów Mazowieckich. Wystawa będzie czynna do 28 września. 4 września o godz. 18.00 na Rynku Starego Miasta odbędzie się koncert muzyki żydowskiej pt. „Poezzjazz” według projektu Grzegorza Rogali. Podczas koncertu będzie można degustować kawę po żydowsku oraz uczestniczyć w promocji książki pt. „Żydzi płoccy w dziejach miasta”. Z kolei 5 września o godz. 18.00 w muzeum odbędzie się pokaz filmu M. Smitha „Wysłannik z Polski”. Tego samego dnia w godz. 19.00-21.00 karczma żydowska „Estera” na Starym Rynku zaprasza na bezpłatną degustacja czulentu, natomiast w jej ogródku odbędzie się koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu „Tourklezz”.

16 września o godz. 18.00 w muzeum monodram pt. „Zupa rybna w Odessie” wykona Sebastian Ryś, a 23 września o godz. 18.00 dr hab. Dariusz Libionka opowie o zagładzie w kontekście działalności Jana Karskiego. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Szczegółowy program Płockich Dni Żydowskich znaleźć można na stronie: www.muzeumzydowmazowieckich.pl

eg, apis / Płock

powrót do spisu treści

Papież na ślubie 20 par małżeńskich  

Po raz pierwszy za pontyfikatu Franciszka papież weźmie udział w ślubie. Pobłogosławi on 20 par małżeńskich z diecezji rzymskiej, które pobiorą się podczas Mszy św. odprawionej przez Ojca Świętego w bazylice św. Piotra w Watykanie w niedzielę 14 września o godz. 9.00.

Uroczystość odbędzie się trzy tygodnie przed rozpoczęciem nieodzwyczajanego zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego duszpasterstwu rodzin. Jego obrady potrwają w dniach 5-19 października.

Poprzednio podczas publicznej ceremonii pobłogosławił związki małżeńskie św. Jan Paweł II podczas I Światowego Spotkania Rodzin w Watykanie w 1994 r.

pb / Watykan

powrót do spisu treści

3 września w kalendarzu  

1783 – zawarto pokój wersalski kończący wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych

1791 – uchwalenie pierwszej konstytucji francuskiej

1939 – „dziwna wojna” – Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę III Rzeszy

1941 – w Auschwitz dokonano pierwszej masowej egzekucji z użyciem Cyklonu B

1953 – weszła w życie Europejska Konwencja Praw Człowieka

2000 – beatyfikacja papieży Piusa IX i Jana XXIII

Redaktor wydania: ju