Nagrody i wyróżnienia Feniks 2019

 

I.                    Nagrody i Wyróżnienia Feniks 2019 wg kategorii:

 

Literacka

 

Nagroda

„Podobny do fali. Modlitwy i wiersze pokrewne” autorstwa Zbigniewa Jankowskiego (Narodowe Centrum Kultury i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich)

To znakomity przykład poezji nurtu metafizycznego i religijno-refleksyjnego. Największą zaletą twórczości Zbigniewa Jankowskiego wydaje się być bijąca z niej prawda o ludzkiej naturze. Autor nie ucieka w swojej twórczości od trudnych światopoglądowych pytań, a nawet analizy wewnętrznego buntu na tle religijno-refleksyjnym, by po chwili wprowadzić czytelnika w stan mistycznego wyciszenia. Nagrodzony zbiór poetycki jest jednocześnie świadectwem wytrwałej, namiętnej i często bezkompromisowej walki o autentyczność własnej wiary.

Wyróżnienia

„Dramaty” autorstwa Wojciecha Tomczyka (Redakcja Teologii Polityczna/ Państwowy Instytut Wydawniczy)

„Dramaty” Wojciecha Tomczyka to unikalna w krajobrazie współczesnego polskiego piśmiennictwa literacka analiza historii naszego kraju i zmian kulturowo-społecznych, jakie zaszyły w nim w ostatnich kilkudziesięciu latach. Utwory zebrane w tej publikacji, choć oparte na kanwie współczesnych wydarzeń historycznych, zachowują niezwykle uniwersalny wymiar i przesłanie. Tym samym, autor buduje w swoich dramatach niezwykle wierny obraz Polski i Polaków.

„Ksiądz Rafał”: „Koniec świata”, „Dobra nowina”, „Niespokojne czasy” autorstwa Macieja Grabskiego (Wydawnictwo Esprit)

Mądra i zabawna opowieść o młodym księdzu, którego niestandardowe zachowanie zmienia życie w niewielkiej polskiej miejscowości na przełomie lat 70. i 80. poprzedniego stulecia. Wyróżnienie trafia do cyklu powieściowego, który zachwyca pięknym językiem, mądrym przekazem, a przede wszystkim kreuje niezwykle pozytywnego bohatera oferującego innym ludziom dobro, które nosi w sobie.

 

Nauki kościelne

 

Nagrody

„Dzieje Kościoła w starożytności. Tom I Epoka wielkich prześladowań. Tom II Kościół w cesarstwie chrześcijańskim” autorstwa bpa Jana Śrutwy (Towarzystwo Naukowe KUL)

Epokowe, dwutomowe dzieło ilustrujące, z niebywałą wnikliwością i starannością, historię Kościoła u początków jego istnienia. Lektura obowiązkowa dla wszystkich badaczy, miłośników historii wspólnoty chrześcijańskiej, a przez swój uniwersalny wymiar także dla każdego świadomego chrześcijanina. Bowiem już od pierwszych kart swojego dzieła autor nie pozwala czytelnikowi zapomnieć, że ideą dyscypliny teologicznej, jaką niezmiennie pozostaje Historia Kościoła, jest zainteresowanie rozwojem – w czasie i przestrzeni - tego fenomenu, jaki prezentuje sobą Kościół założony przez Jezusa Chrystusa.

„Nowy słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa” w opracowaniu ks. Marka Starowieyskiego i Jana Maria Szymusiaka (Wydawnictwo Świętego Wojciecha)

Publikacja ta stanowi bezcenne źródło do poznania literatury patrystycznej. Kataloguje

i prezentuje najważniejszych pisarzy okresu wczesnochrześcijańskiego, jak również autorów pogańskich i żydowskich, którzy odegrali ważną rolę w rozwoju myśli chrześcijańskiej. Stanowi zarazem jeden z nielicznych, w skali światowej, przykład opracowania o takiej charakterystyce.

Wyróżnienia

„Bóg jest młody. Franciszek w rozmowie z Thomasem Leoncinim” (Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK)

Zapis niezwykłej rozmowy, w której Ojciec Święty kieruje swoje przesłanie nie tylko do młodych ludzi, ale także wszystkich dorosłych odpowiedzialnych za ich wychowanie. Papież Franciszek zdecydowanie sytuuje młodych ludzi w centrum rozmów o współczesnym i przyszłym Kościele. Wskazuje fundamentalną potrzebę ich aktywności w życiu współczesnych zbiorowości ludzkich na całym świecie. Podkreśla konieczność odwrócenia uwagi młodych ludzi o konsumpcjonizmu, który wypycha ich na margines życia społecznego. Jednocześnie, w trosce o lepsze jutro, apeluje o budowanie mostów między kolejnymi pokoleniami.

„Dlaczego stworzenie »ex nihilo«. Teoria metafizycznego kreacjonizmu” autorstwa Andrzeja Maryniarczyka SDB (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu)

Ten znakomity naukowy wywód, przeprowadzony na najwyższym intelektualnym poziomie wskazuje, że teoria creatio ex nihilo jest świadectwem wielkich możliwości poznawczych rozumu ludzkiego. Autor koncentruje swoją uwagę na dogłębnej analizie filozoficznej teorii kreacjonizmu, która stanowi punkt zwrotny w filozoficznej interpretacji świata i człowieka. W otwarty sposób konfrontuje ją również z głosami uznającymi nieomylność darwinowskiej teorii ewolucji.

 

Edytorstwo

 

Nagroda

„Katolicka etyka społeczna” Karola Wojtyły (Wydawnictwo KUL)

Przykład najwyższego poziomu edytorskiego opracowania dzieła o charakterystyce naukowej i dydaktycznej. Efekt wytężonej pracy, której celem było przeniesienie tekstu skryptu dla studentów z rękopisu Karola Wojtyły na formę publikacji akademickiej. Jednocześnie tekst ten jest znakomitym rysem duchowości autora, który nawet pracę naukową, dydaktyczną i literacką wpisywał w rytm charakterystyczny dla modlitwy.

Bezpośredni kontakt z tą publikacją pozwala czytelnikowi zrozumieć ideę przesłania późniejszego papieża w obszarze polityki i etyki społecznej.

Wyróżnienia

„Atlas biblijny” (Bernardinum)

Bogactwo treści zawartych w „Atlasie…” sprawia, że w praktyce publikacja ta spełnia rolę wszechstronnego przewodnika po miejscach znanych z Biblii i związanych w szczególny sposób z historią Bożego Objawienia. Pozycja ta stanowi cenną pomoc nie tylko dla badaczy i studentów wielu dziedzin, ale także wszystkich zainteresowanych wiedzą o ziemiach biblijnych. Niezwykłość tej publikacji podkreśla fakt, iż jest to pierwsza na rodzimym rynku wydawniczym pozycja o takiej charakterystyce opracowana w całości przez polskich autorów.

„Prymasostwo polskie. Instytucja. Prymasi. Dokumenty” autorstwa Kazimierza Śmigiela (Narodowe Centrum Kultury)

Pierwsza w dorobku rodzimego piśmiennictwa tak kompleksowa publikacja ilustrująca dzieje jednej z najważniejszych instytucji w historii Polski. Niezwykły kolaż sylwetek polskich prymasów, dokumentów fundamentalnych dla istnienia prymasostwa oraz szczegółowego szkicu historycznego, ukazującego powstanie oraz rozwój tej instytucji do czasów współczesnych. Jednocześnie wyraz znakomitego kunsztu naukowego, pisarskiego

i redaktorskiego autora, który przybliżył współczesnemu czytelnikowi niezwykłą historię tej wyjątkowej instytucji.

 

Książka dla dzieci

 

Nagroda

„Ktosiek” autorstwa Beaty Piliszek-Słowińskiej (Wydawnictwo AdTempus)

Książka idealna do wspólnej, rodzinnej lektury - wspaniała opowieść o świecie dorosłych widzianym oczami dziecka. Dzięki tej opowieści dziecięcy czytelnik poznaje wiele uniwersalnych prawd dotyczących świata, który nas otacza, pomaga rozróżnić, co w życiu jest naprawdę ważne, a co nie ma większego znaczenia. Jednocześnie dorosły czytelnik może dzięki jej lekturze zrozumieć, jak ważna jest pełna zaangażowania wzajemna relacja rodzica czy opiekuna i małego dziecka. „Ktosiek” w subtelny i mądry sposób podpowiada, jaki model wychowania pozwala kształtować człowieka gotowego odważnie wkroczyć w dorosłe, pełne różnorodnych wyzwań życie.

Wyróżnienia

„O organach z dziećmi i dla dzieci” autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka (Sindruk)

Fascynująca i pouczająca podróż do świata organów – jednego z najbardziej tajemniczych

i niezwykłych instrumentów stworzonych przez człowieka. Autor zaprasza młodych czytelników do powieści o budowie instrumentu w oryginalny sposób omawia wszystkie elementy, tłumacząc jednocześnie ich działanie. Uwodząc pięknym językiem i znakomitymi ilustracjami literacka bajka ks. Grzegorza Późniaka niezbicie dowodzi, że to właśnie organy są „królem wszystkich instrumentów”.

„Święty Antoni z Padwy” autorstwa Elizy Piotrowskiej (Wydawnictwo Świętego Wojciecha)

Eliza Piotrowska, jako niezwykle utalentowana poetka polszczyzny od pierwszych wersów przyciąga uwagę młodego czytelnika melodyką swojej opowieści. Bohaterem swojej książki czyniąc Świętego Antoniego Padewskiego - patrona „spraw beznadziejnych” pisarka trafia na podatny grunt potrzeb dziecka, dla którego każdy pojawiający się problem może oznaczać wielką katastrofę. A zatem, powtarzając za autorką: „Święty Antoni Padewski, ratowniku niebieski, niech się świeci chwała twoja, niech się znajdzie zguba moja!”

„ Ukraińsko-polska Biblia dla dzieci” pod redakcją Elżbiety Mamczarz (Oficyna Wydawnicza VOCATIO)

Praktyczne narzędzie do jednoczesnego poznawania zasad wiary i jej pogłębiania oraz nauki języka zarówno dla dzieci ukraińskich, jak i polskich. To również sztandarowy przykład wyjścia naprzeciw potrzebom konsumenckim i czytelniczym oczekiwaniom coraz większej grupy mieszkańców Polski pochodzenia ukraińskiego. W naturalny sposób publikacja ta pozwala również Polakom mieszkającym na Ukrainie utrzymać kontakt z wiarą i kulturą swojej ojczyzny.

 

Książka dla młodzieży

 

Nagroda

„Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim” autorstwa ks. Piotra Pawlukiewicza (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak / Wydawnictwo RTCK)

To wyjątkowy poradnik dochodzenia do osobistej świętości. Zestaw pouczających wskazówek, jak radzić sobie z wewnętrznymi i zewnętrznymi kryzysami, jak nie poddawać się duchowej słabości, jak skutecznie zmierzać do obranego celu. Prawdziwe źródło mądrości, które warto wprowadzać w swoim codziennym postępowaniu, bo jak wytrwale przekonuje autor, świętość jest bez dwóch zdań ekstra i powinna kręcić każdego z nas. To lektura idealna zwłaszcza dla nastoletnich czytelników, bo świętość to po prostu odwaga, której młodym ludziom przecież nie brakuje.

Wyróżnienia

„Apostołowie w dresach. Jezus potrzebuje właśnie Ciebie!” autorstwa Damiana Krawczykowskiego (Wydawnictwo Świętego Wojciecha)

Książka inspiruje do podejmowania osobistych wyzwań ewangelizacyjnych, do tego by wyjść do ludzi i opowiadać im o miłości Boga. Bez nadmiernego patosu, prostym językiem ulicy, słowami które pochodzą prosto z serca. Bo jak twierdza jej autorzy, nieważne, w czym chodzisz – w garniaku czy w dresie, w biznesowej kiecce czy w dżinach i glanach. Ważne, co robisz z własnym życiem. I Kogo w nim szukasz oraz gdzie. Bo wspaniale jest żyć dla Boga, a jeszcze lepiej jest żyć dla bliźnich, którzy nas otaczają i w których mieszka Bóg.

„O dwóch takich co nie bali się terrorystów. Męczennicy z Pariacoto. Bł. Michał Tomaszek i Bł. Zbigniew Strzałkowski” autorstwa Aleksandry Polewskiej (Dom Wydawniczy „Rafael”)

Ukazana w przyjaznej młodemu pokoleniu komiksowej formie historia heroicznej postawy polskich misjonarzy, męczenników z Pariacoto w Peru. Przedstawione w niezwykle intensywnie oddziaływujący na wyobraźnię czytelnika sposób świadectwo posługi

i męczeńskiej śmierci polskich franciszkanów, którzy pomoc potrzebującym przedkładali nad własne bezpieczeństwo i życie.

 

Książka autora zagranicznego

 

Nagroda

„Życie Jezusa Chrystusa” autorstwa bp. Fultona J. Sheena (Wydawnictwo AA)

Nagroda za pierwsze polskie wydanie klasycznej w literaturze światowej pozycji z nurtu literatury religijnej. Edycja przybliża polskiemu czytelnikowi mistrzowski sposób w jaki arcybiskup Fulton J. Sheen ożywia przed każdym czytelnikiem ewangeliczną narrację. Jej lektura pozwala w pełni przeżyć przesłanie Chrystusa dotyczące zbawienia. Publikacja stanowi źródło olbrzymiej inspiracji do poświecenia się modlitwie i duchowej kontemplacji.

Wyróżnienia

„Czas Benedykta. Osiem dramatycznych lat pontyfikatu z bliska” autorstwa Paula Badde (Wydawnictwo Niecałe)

Fascynujący opis pontyfikatu Papieża Benedykta XVII – relacja oparta na osobistych rozmowach autora z Benedyktem XVI, a także na wielu rozmowach z osobami z bezpośredniego otoczenia papieża seniora. Szczegółowy i osobista relacja wydarzeń z ośmiu burzliwych lat pontyfikatu, która pozwala zrozumieć powody, dla których papież zdecydował się ustąpić z urzędu.

„Trudne miejsca w Ewangelii. Skandalizujące słowa Jezusa” autorstwa kardynała Gianfranco Ravasiego (Wydawnictwo Jedność)

Niezbity dowód na to, jak niezbędna do właściwego odczytania Ewangelii jest wiedza biblistyczna. Dowód uznania dla ponad 2000-letniej tradycji Kościoła, na rzecz pielęgnowania tej wiedzy i narzędzi pozwalających na zrozumienie kontekstu kulturowego

i językowego wydarzeń opisanych w Ewangelii. Cenne przypomnienie, że „Ewangelie nie są ani protokołami, ani też podręcznikiem historii, lecz świadectwem o realnych wydarzeniach, zinterpretowanych i uporządkowanych według określonego planu redakcyjnego, który jest

u czterech ewangelistów charakterystyczny i odmienny”.

 

Tłumacz

 

Nagroda

Eurypides. „Tragedie: Tom I. Alkestis, Medea, Dzieci Heraklesa, Hipolit, Hekabe, Błagalnice, Andromacha, Oszalały Herakles, Trojanki”, „Tom II. Elektra, Ifigenia w kraju Taurów, Ijon, Helena, Fenicjanki, Orestes, Bachantki, Ifigenia w Aulidzie, Rezos” w przekładzie Roberta R. Chodkowskiego (Towarzystwo Naukowe KUL)

Oszałamiający efekt olbrzymiego trudu tłumaczenia na język polski dzieł dramatycznych Eurypidesa. Realna szansa na lepsze zrozumienie myśli tego starożytnego autora i poznanie jego poetyki. Niezwykłe źródło do poznania kultury antycznej w oparciu o twórczość jednego z wielkich tragików ateńskich.

Wyróżnienia

„Tajemnica psałterza. Jak dawni mnisi modlili się psalmami” w przekładzie ks. Jacka Tronina (Wydawnictwo GAUDIUM)

W uznaniu trudu tłumaczenia na język polski dwóch łacińskich rękopisów z XIV i XV wieku. Współczesnemu czytelnikowi lektura tego średniowiecznego źródła pozwoli wsłuchać się

w rytm modlitwy mnichów, odkryć głęboki sens ukryty w poetyckich tekstach psalmów.

„Poezje. Wybór” Wenancjusza Fortunat” w przekładzie ks. Tadeusza Gacia (Towarzystwo Naukowe KUL)

Reprezentatywny wybór przekładów utworów poetyckich Wenancjusza Fortunata, określanego mianem ostatniego poety starożytności. Który podtrzymywał rzymską kulturę

i przedłużał trwanie literackiego języka Zachodu. Większość wierszy zamieszczonych

w tomie nie była wcześniej publikowana w języku polskim.

 

Seria wydawnicza (dzieła zebrane)

 

Nagroda

Ministerium Expositions: „Syn Boży i nasz Zbawiciel”, „Tajemnica Trójjedynego”, „Nauka, mądrość i powołanie”, „Powołanie, konsekracja i posłanie”, „Światło Chrystusa i sakrament zbawienia” autorstwa ks. Janusza Królikowskiego (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Seria, której tytuł zaczerpnięto z dzieła Tomasza z Akwinu, reprezentuje typ teologii zaangażowanej, której zadaniem jest poszukiwanie odpowiedzi na aktualne pytania angażujące wiarę, w kontekście konkretnych doświadczeń życia indywidualnego i eklezjalnego. Poszczególne tomy serii obejmują studia z chrystologii, teologii trynitarnej, naturę i metodę teologii, eklezjologię oraz teologię kapłaństwa i trafiają na listy lektur w ramach studium teologii oraz są często cytowane.

Wyróżnienia

„Jeżeli Bóg istnieje… Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Wybór tekstów (T. I), Studia i eseje (T. II)” pod redakcją Andrzeja P. Stefańczyka (Towarzystwo Naukowe KUL)

Seria stanowi efekt badań, prowadzonych na Wydziale Filozofii KUL, nad problemem wolnej woli i hipotezy teistycz¬nej. Poszczególne tomy zawierają wybór tekstów charakterystycznych dla omawianej tematyki, a także studia i eseje poświęcone zarówno doktrynie prezentowanych myślicieli, jak i koncepcjom przedsta¬wicieli innych nurtów w filozofii dawniejszej i współczesnej.

„Duchowość klasztorów polskich. Przekaz i komunikacja” (Wydawnictwo św. Jana Pawła II)

Seria prezentuje aktualność i atrakcyjność myśli duchowości chrześcijańskiej skoncentrowanej w polskich klasztorach. Stanowi zapis serii sympozjów, o tym samym tytule organizowanych cyklicznie od 2009 roku. W ramach cyklu ukazało się już 18 publikacji poświęconych dorobkowi poszczególnych zgromadzeń lub wybranych postaci polskiego życia zakonnego, jak św. Urszula Ledóchowska, Sługa Boży o. Piotr Semenenko czy Błogosławiona Małgorzata Łucja Szewczyk.

 

Muzyka chrześcijańska – współczesna

 

Nagroda

Album „Pieczęć” Antoniny Krzysztoń i Andrzeja Jagodzińskiego (Polskie Radio S.A./Agencja Muzyczna / Edycja Świętego Pawła)

Dedykowany wszystkim osobom konsekrowanym album „Pieczęć” to prawdziwa muzyczno-mistyczna podróż po wierze. Muzykę do większości utworów utrwalonych w tym wydawnictwie muzycznym napisała sama Antonina Krzysztoń, jednak w poszukiwaniu artystycznej inspiracji wokalistka sięgnęła m.in. po klasyczną twórczość religijną Franciszka Karpińskiego i Karola Kurpińskiego, a także po fragmenty psalmów, również hymnów brewiarzowych autorstwa bł. Honorata Koźmińskiego, św. Franciszka, św. Wincentego Pallottiego czy św. Bernarda z Clairvaux.

Mistrzowska gra pianisty jazzowego Andrzeja Jagodzińskiego, w połączeniu z aranżacją

i niezrównanymi efektami akustycznymi Bazyliki Świętogórskiej w Głogówku koło Gostynia, pozwoliły wydobyć z prezentowanych utworów niesamowitą duchową głębię.

Wyróżnienia

„Missa Martyrum” z muzyką Piotr Pałka i tekstem Andrzeja Zająca (Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew)

Wyjątkowa msza liturgiczna, która powstała specjalnie na beatyfikację Męczenników

z Pariacoto, o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego. Po raz pierwszy dzieło, na potrzeby którego muzykę skomponował Piotr Pałka, a słowa do części zmiennych napisał

o. Andrzej Zając OFMConv, zostało wykonane 5 grudnia 2015 roku, w Bazylice Franciszkanów w Krakowie. Niezwykły muzyczny hołd złożony dwóm sługom bożym, którzy często właśnie przez muzykę i śpiew docierali do wielu, zwłaszcza młodych ludzi

w Pariacoto.

„Więcej miłości” zespołu Arete (POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa)

W czwartym już studyjnym albumie zespół Arete pozostaje wierny swojej poetyckiej

i muzycznej podróży, w której życiu mówi się donośne „tak!”. Energetyczne brzmienie

w połączeniu z dawką muzycznego optymizmu, przeplatającego się z dawką poetyckiej melancholii powoduje, że wszystkie zawarte w albumie utwory zdaja się przepełnione żywą wiarą, nieustanna nadzieją i miłością do Boga.

 

Muzyka chrześcijańska – klasyczna

 

Nagrody

Album „PIE JESU” w wykonaniu chór Katedry Warszawsko-Praskiej MUSICA SACRA (Requiem Records)

Mistrzowski efekt współpracy chóru katedry warszawsko-Praskiej Musica Sacra, pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego z polskimi kompozytorami starszego i młodszego pokolenia. Album przepełniony jest naturalną dla muzyki żałobnej wyznaniem wiary

w zmartwychwstanie, i ponowne spotkanie w Królestwie Bożym. Stąd nieniknące uczucie słuchacza, że album promieniuje pewnością wiary, spokojem i wewnętrzną radością związaną z nadzieją na życie wieczne.

Album „Melodie na Psałterz Polski. Opera Omnia vols 1 & 2 Mikołaja Gomółki” (Polskie Radio S.A./Agencja Muzyczna)

Dwa skarby polskiej kultury - epokowe dzieła Mikołaja Gomółki stanowiące muzyczną ilustrację do Psałterza Dawidów Jana Kochanowskiego zrealizowane w nurcie wykonawstwa historycznego, z uwzględnieniem wiedzy o dawnym instrumentarium i wykonawczych zwyczajach renesansu, które swą brzmieniową szatą rekonstruuje możliwe i źródłowo uzasadnione wykonania pieśni tak, jak mógł je słyszeć sam mistrz Mikołaj Gomółka

i współcześni mu odbiorcy.

Wyróżnienia

Album „Libertas” w wykonaniu zespołu Capella Caelestis (ARS SONORA)

Motywem przewodnim tego wielowymiarowego albumu jest aspekt wolności, którą należy rozpatrywać zarówno przez pryzmat, przypadającej na rok 2018, setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, ale również w kontekście polskiej natury. Dobór utworów, które znalazły się w repertuarze wykonawców dowodzi, że muzyka nie stawia żadnych granic, daje poczucie wolności i jest ponadczasowa. Stąd obecność takich kompozytorów jak Mikołaj z Krakowa, Wolfgang Amadeusz Mozart czy Jan Sebastian Bach. O wyjątkowości tej płyty stanowi hołd składany jednocześnie wybitnej, często uduchowionej muzyce klasycznej, jak również pięknu polskiej natury, czego dowodzi wykorzystanie tradycyjnych instrumentów,

w tym takich jak róg.

Album „Dni Chwały. Pieśni patriotyczne i religijne” pod redakcją Adama Buszko (Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego)

Album jest prawdziwym hołdem muzycznym złożonym Duszpasterstwu Wojskowemu, które od 100 lat towarzyszy polskim żołnierzom, wiernie i wytrwale służąc Bogu i Ojczyźnie. Już sam dobór utworów zawartych w tej publikacji stanowi swoiste kalendarium służby, jaka stała się udziałem Ordynariatu Polowego WP od początków jego funkcjonowania do czasów obecnych.

 

Publicystyka religijna

 

Nagroda

„Cuda dzieją się po cichu. O jasnogórskich cudach i łaskach” autorstwa Anity Czupryn (Wydawnictwo Fronda)

Nagrodzona publikacja to, z pozoru skromny zbiór wielkich zdarzeń – świadectw niezwykłych łask Królowej Polski, które na Jasnej Górze – duchowej stolicy naszej Ojczyzny Polacy doświadczali od początku XX wieku do czasów współczesnych. Wiele niezwykłych, intrygujących i inspirujących prawdziwych historii zwykłych ludzi, których los odmienił się dzięki wstawiennictwu Pani Jasnogórskiej. Przedmiot ciekawej lektury, która wzmacnia ludzką nadzieję i wiarę w moc modlitwy.

Wyróżnienia

„Helenka poszła do Nieba” pod redakcją Małgorzata Pabis (Dom Wydawniczy „Rafael”)

Zbiór świadectw o wyjątkowej posłudze Helenki Kmieć, jej oddaniu Bogu i ludziom. Dowód na to, że tak naprawdę świętym zostaje się za życia, a nie po śmierci. Przykład męczeńskiej śmierci, która stała się inspiracją dla wielu kolejnych młodych ludzi, gotowych pójść za głosem powołania. Jednocześnie żywy dowód na to, że jej apostolska posługa trwa nadal, bo droga Ewangelii nie zna granic.

„Kościół na celowniku, Marek Piotrowski (Wydawnictwo AA i Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdźmy Na Szczyt)

Historyczne początki Kościoła wciąż stanowią temat aktywnych rozważań, spośród których wiele skupia się wokół mitów i legend, naznaczonych wielowiekową interpretacją, które wskutek zmian cywilizacyjnych łatwo wnikają do powszechnej świadomości społecznej.

Książka „Kościół na celowniku” przeciwstawia się takiemu trendowi. Autor nie koncentruje się na doktrynie kościoła katolickiego, lecz na prezentacji argumentów biblijnych i informacji pochodzących z dzieł wczesnochrześcijańskich, opierając się na twardych naukowych dowodach prezentuje prawdziwą historię Kościoła u zarania jego dziejów.

 

Multimedia

 

Nagroda

„Dzienniczek św. Siostry Faustyny” w interpretacji Haliny Łabonarskiej (Wydawnictwo Biały Kruk)

„Dzienniczek” św. Siostry Faustyny to jedno z najbardziej niezwykłych dzieł z nurtu literatury mistycznej, a jednocześnie zapis jednego z najważniejszych udokumentowanych objawień w historii świata, który od wielu lat utrzymuje status przewodnika po tajemnicy Bożego Miłosierdzia.

Ten poruszający i zmieniający człowieka tekst dociera do odbiorcy z jeszcze większą siłą dzięki genialnej, uduchowionej interpretacji Haliny Łabonarskiej. Artyzm aktorki, wspomagany przez uzupełniający tekst czytany podkład muzyczny autorstwa jej syna Piotra, pozwala odbiorcy maksymalnie zagłębić się w przekaz, jaki niesie ze sobą „Dzienniczek”.

„Powrót” autorstwa Jolanta Hajdasz (Hajdasz Production)

„Powrót” to dalszy ciąg dalszy historii, której nie wolno nam pomijać i której nie wolno fałszować. A czysto po ludzku - wyraz moralnego i etycznego sprzeciwu przeciwko niesprawiedliwości dotykającej innego człowieka. Jolanta Hajdasz po raz kolejny wraca do postaci abp. Antoniego Baraniaka, stanowiącego przykład kanonicznej wręcz wierności i pokory – człowiek wielkiej wiary, a zarazem skromnego, cichego, dyskretnego i dobrego kapłana. Film „Powrót” prezentuje obraz człowieka, od którego można uczyć się przede wszystkim wierności przekonaniom, od których się nie odstępuje.

Wyróżnienia

„Katolicyzm” – 10-odcinkowy serial dokumentalny (Studio Katolik)

Serial „Katolicyzm” to wielka podróż do istoty katolickiej wiary. Olbrzymie ewangelizacyjne przedsięwzięcie, które objęło 50 miejsc w 15 państwach na całym świecie. Twórcy filmu z mozołem prezentują i objaśniają podstawy wiary katolickiej, a ich przekaz ma szansę trafić nie tylko do osób niewierzących czy przedstawicieli innych wyznań, ale może także stanowić ważny punkt odniesienia i rozważań na temat osobistej duchowości i wiary dla samych katolików.

„Przyjaciele Świeci” autorstwa Hanny Chodak i Ewy Suchowiejko (Wydawnictwo Pasterz)

Znakomita propozycja dla całej rodziny. Gra przybliża sylwetki świętych - ukazuje ich wizerunki, przedstawia ważne wydarzenia i ciekawostki z ich życia. Stwarza doskonałą okazję do wspólnego spędzania czasu wypełnionego zabawą i nauką. Daje szansę poznania niezwykłych postaci, które mogą stać się inspiracją na całe życie.

„Sankofa. Nie zmarnuj życia – audiobook” autorstwa Tomasza Gaja OP i Magdaleny Pajkowskiej (Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze)

Ważna rozmowa o życiu, poprzez pryzmat własnego „ja” dotykająca różnych jego aspektów, związanych z kolejnymi etapami ziemskiej egzystencji. Audiobook prowokuje do refleksji, do zadawania sobie pytań, przyjrzenia się przede wszystkim sobie samemu. Inspiracją dla autorów jest tytułowa Sankofa – aforyzm z Afryki, który oznacza mitycznego ptaka patrzącego w przeszłość, po to, żeby ją zrozumieć i ruszyć ku przyszłości. Snuta przez nich opowieść stanowi swoisty przegląd elementów składających się na ludzkie życie, takich jak uczucia, powołanie, duchowość, miłość, poczucie winy, komunikacja, konflikt

i psychoterapia to kolejne punkty na mapie tej wędrówki.

 

Duchowość

 

Nagroda

„Maryja. Matka Jezusa” autorstwa kardynała Gianfranco Ravasiego (Wydawnictwo Jedność)

Wypełniona pogłębionymi komentarzami autorstwa wybitnego biblisty odnośnie wybranych fragmentów Starego i Nowego Testamentu niezwykła analiza tajemnicy dziewictwa oraz macierzyństwa Maryi.

Niezwykłe źródło poznania dla wszystkich pragnących zgłębić niezwykłą postać Matki Bożej ukazaną w Ewangelii, także osób szukających opieki i wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny oraz niezwykle cenna pomoc dla duszpasterzy na co dzień odpowiedzialnych za apostolstwo maryjne.

Wyróżnienia

„100 modlitw za Polskę” pod redakcją ks. Zbigniewa Krasa (Tygodnik „Niedziela”)

Niezwykły na rodzimym rynku wydawniczym przykład afirmacji Boga i Ojczyzny. Zbiór 100, niepublikowanych wcześniej modlitw, autorstwa dzieci, młodzieży dedykowanych pomyślności Polski.

Wartość modlitw zebranych w tym tomiku podkreśla fakt, że stanowią one efekt konkursu „Na stulecie odzyskania Niepodległości – Modlitwa za Ojczyznę”. Stanowiący wybór z ponad 2000 nadesłanych tekstów modlitewnik jest swoistą manifestacją tego, co „dzieje się” w sercach i umysłach wszystkich kochających Polskę.

„Straszna książka” autorstwa o. Adama Szustak OP z uwagami ks. Marcina Kowalskiego (Fundacja Medialna 7)

Niełatwa książka, która daje nadzieję. Autorzy „Strasznej książki” tłumaczą na język serca i uwielbienia jedne z najtrudniejszych tekstów biblijnych, zwłaszcza fragmenty pochodzące z Apokalipsy św. Jana. Ich niezwykły, mądry i bardzo osobisty dialog na temat spraw ostatecznych, który często przeradza się w polemikę, wprost nie pozwala oderwać się od lektury. Wszystko po to, by czytelnik każdego dnia pragnął wracać do lektury Biblii - źródła, które pomaga przetrwać walkę o życie.

„Czy można dzisiaj dobrze wychować dzieci?” autorstwa Jacka Pulikowskiego (Wydawnictwo RTCK)

Autor podpowiada, jak współcześnie można wychować dzieci, tak by w przyszłości chciały i mogły zostać dobrymi ludźmi. By potrafiły rozróżniać, co jest dobre a co złe. By swoim zachowaniem i życiem niosły dobro innym ludziom. Książka stanowi również przewodnik udanego życia rodzinnego, tak niezbędnego w dzisiejszym świecie, wypełnionym duchowymi zagrożeniami, nastawionym na konsumpcjonizm i naznaczonych egoizmem w kontaktach z innymi ludźmi.

 

Eseistyka

 

Nagroda

„Kiedy Bóg płacze… oraz inne studia” - 50. tom serii „Rozprawy i studia biblijne” autorstwa Waldemara Chrostowskiego (Oficyna Wydawnicza VOCATIO)

Autorski wybór zagadnień z obszaru egzegezy, teologii, historii i hermeneutyki wywodzących się ze Starego i Nowego Testamentu. Praca stanowi wnikliwą analizę aspektów współczesnych badań nad Biblią – jej oddziaływaniem i miejscem w chrześcijaństwie

i kulturze europejskiej. Jednocześnie jest ważnym narzędziem w służbie idei propagowania wiedzy o biblistyce i budowania relacji katolicko-żydowskich. Publikacja stanowi jubileuszowy, 50. tom serii „Rozprawy i Studia Biblijne” zbiegając się z 20-letnim okresem pracy nad tym cyklem.

Wyróżnienia

„Koniec świata starych elit” autorstwa Janusza Szewczaka (Firma Wektory Józef Białek)

Ważna książka ukazująca przyczyny i skutki potężnych zmian cywilizacyjnych, jakie zachodzą na naszych oczach, w tym upadek koncepcji świata liberalno-globalnego. Odważny głos na temat źródeł pochodzenia współczesnych „elit”, kreowanych przez zjawiska takie jak pieniądze, popkultura, mass media oraz nachalna propaganda i wszechobecna reklama. Apel o powrót prawdziwych elit, odwołujących się do tradycyjnych wartości – Boga, prawdy

i piękna.

„Północ i południe. Teksty o polskiej kulturze i historii” autorstwa Marka A. Cichockiego (Redakcja Teologii Politycznej)

Książka stawia trudne pytania o ideowe korzenie Polski, jej narodowej wspólnoty, także sensu i miejsce w Europie. Marek A. Cichocki zaprasza do wspólnotowego myślenia o tym skąd jesteśmy, gdzie są nasze korzenie i pokoleniowe siły. Autor w niezwykle erudycyjny sposób wydobywa na jaw najważniejsze historyczne i duchowe uwarunkowania, dzięki czemu nasze spojrzenie na palące kwestie współczesnej Europy nabierają o wiele głębszego wymiaru.

„Rzuceni w stepy Kazachstanu” autorstwa Bohdana Rudawca i Haliny Łupinowicz (Narodowe Centrum Kultury)

Przepełniona na wskroś osobistymi obrazami z życia relacja losów sybirskiego zesłania pisarki i poetki Anny Rudawcowej oraz jej dzieci Bogdana i Haliny, autorów książki. Naoczna relacja świadków walki o przeżycie każdego kolejnego dnia, jakim w praktyce była przymusowa egzystencja tysięcy Polaków na dzikich stepach Kazachstanu. Niezwykła opowieść o tym, jak wspomnienia mogą wpłynąć na życie dorosłego człowieka.

„Ważniejsze niż Wszechświat” autorstwa ks. prof. dra hab. Michała Hellera (Copernicus Center Press)

Niezrównany intelektualista stawia przed czytelnikiem największe zagadnienia związane ze Wszechświatem i ludzką egzystencją. Koncentruje się na tzw. Wielkich Pytaniach, w tym najtrudniejszemu z nich, czyli pytaniu o… sens. W tym naznaczonym olbrzymią erudycją autora dziele ks. prof. Michał Heller przedstawia własną wizję świata dowodząc, że Wielkie Pytania zawierają w sobie także cień odpowiedzi – na pytanie, kim jest ten, kto pyta.

 

Historia

 

Nagroda

„Kardynał August Hlond (1881-1948)” autorstwa Łukasza Kobieli (Instytut Pamięci Narodowej / Stowarzyszenie Pokolenie)

Pierwsza, a zatem unikalna na polskim rynku wydawniczym tak obszerna publikacja albumowa poświęcona osobie kardynała Augusta Hlonda, która w znakomity sposób wypełnia oczywistą lukę, w prezentacji dorobku i znaczenia tej postaci w historii Polski XX wieku.

Autor przypomina pochodzeniu bohatera, urodzonego na Górnym Śląsku, pokazuje mechanizmy związane z umacnianiem się jego wiary i miłości do ojczyzny w dzieciństwie, a także wytrwałość w dążeniu do zaplanowanych celów, która cechowała całego jego dorosłe życie.

Największą wartością tej publikacji pozostają archiwalne fotografie zdobyte podczas mozolnych poszukiwań materiałów dostępnych w zasobach kilkudziesięciu instytucji krajowych i zagranicznych oraz zbiorów osób prywatnych. Zdjęcia te pozwalają na bezpośrednie zetknięcie się z osobą kardynała Augusta Hlonda, a jednocześnie stanowią skarbnicę wiedzy na temat warunków życia czy architektury na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX stulecia.

„Duszpasterstwo Wojskowe w okresie posługi abp. Stanisława Galla. Biskupa polowego Wojsk Polskich. Wybór dokumentów źródłowych 1918-1933” pod redakcją ks. Zbigniewa Kępy i Jerzego Prochowicza (Ordynariat Polowy Warszawa)

Niezwykłe świadectwo zaangażowania nowopowstałego Duszpasterstwa Wojskowego i jego patrona abp. Stanisława Galla w budowę Ojczyzny odrodzonej w 1918 roku. Publikacja stanowi unikatowy zbiór najważniejszych dokumentów źródłowych dotyczących powstania i działalności biskupstwa polowego, posługi księży kapelanów i samego biskupa Galla, ale także współczesne im opinie na temat realizowanego przez nich dzieła. Jest również dowodem na rolę, jaką dla odradzającej się tożsamości narodowej i świadomości patriotycznej Polaków pełniło Duszpasterstwo Wojskowe.

Wyróżnienia

„Ks. Jan Gnatowski (1855-1925) na tle epoki. Biografia historyczna” autorstwa Jana Marii Jackowskiego (Wydawnictwo Naukowe UKSW)

Publikacja prezentuje, po raz pierwszy, postać wywodzącego się z kresów wybitnego polskiego duchownego, intelektualisty, pisarza i publicysty, a także papieskiego dyplomaty z przełomu XIX i XX wieku. Publikacja naznaczona jest ogromną pracowitością, dociekliwością i skrupulatnością badawczą autora i stanowi efekt jego pracy doktorskiej.

„Jerzy Popiełuszko. Biografia” autorstwa dr Mileny Kindziuk (Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK)

Łącząca gatunkowe cechy klasycznych biografii z reportażem opowieść, która prowadzi czytelnika przez życie błogosławionego ks. Jerzego. Autorka dotarła do nowych faktów i nieznanych dokumentów, które pozwoliły przybliżyć kolejnemu pokoleniu biografię Błogosławionego. Szczegółowo opisuje również przebieg procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego oraz cuda, jakie wciąż dokonują się za wstawiennictwem kapłana-męczennika.

 

Historia – Niepodległa

 

Nagrody

„Encyklopedia 100-lecia KUL” pod redakcją dra Edwarda Gigilewicza (Wydawnictwo KUL)

Monumentalna, zawierająca blisko 3000 haseł, w tym 2000 biogramów publikacja, kompleksowo opisująca dzieło i dorobek lubelskiej uczelni – jednego z najważniejszych ośrodków intelektualnych w Polsce związanych z Kościołem katolickim. Encyklopedia ta stanowi swoistą biografię uczelni, w drobiazgowy sposób ukazując jej przeszłość i dzień dzisiejszy, a także wielopokoleniowy wkład w rozwój Rzeczypospolitej – w polską naukę, życie społeczne, kulturalne, religijne i artystyczne kraju.

„Siłą naszego ducha jesteśmy. Eseje o Niepodległej” pod redakcją dra hab. Rafała Wiśniewskiego (Narodowe Centrum Kultury)

Niezwykła ilustracja społeczno-politycznego fenomenu roku 1918, dwudziestolecia międzywojennego, a także ostatnich lat naszej państwowości. Zbiór esejów dotyczących kontekstu historycznego, politycznego, społecznego, jak i kulturowego odradzania się i rozwijania niepodległej Polski w ostatnim stuleciu. Publikacja stanowi także hołd dla dokonań wybitnych jednostek, jak Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski czy Roman Dmowski, oraz wszystkich środowisk, które w kolejnych dekadach dbały o pielęgnowanie idei wolności tak bliskiej sercom Polaków.

Wyróżnienia

„Służąc Bogu, służyli Polsce. Od Chrztu Polski do św. Jana Pawła. Tomy I-III” autorstwa Janusza Pulnara (Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu)

Hołd oddany wielu pokoleniom postaci świeckich i duchownych, które poprzez swoje powołanie codziennie pracowali na chwałę Bożą, ale także dla pożytku Ojczyzny. Swoisty leksykon najważniejszych postaci dla wspólnej historii polskiej państwowości i kościoła. Pozycja obowiązkowa, która powinna znaleźć się w każdej bibliotece szkolnej w naszym kraju.

„Zwierciadło polskości XIX stulecia. Gazeta Polska w latach 1826-1907” autorstwa Agnieszki Kowalczyk (Wydawnictwo M)

Książka-pomnik, upamiętniająca znaczenie, jakie dla zniewolonego narodu polskiego w wieku XIX, miała „Gazeta Polska”. Publikacja Agnieszki Kowalczyk przypomina niezwykły dorobek intelektualny tego tytułu, rolę jaką odgrywał - przez kolejne dziesięciolecia - na rzecz budowania i rozwijania postaw patriotycznych w kolejnych pokoleniach czytelników. Autorka zabiera czytelnika w podróż, która pozwala mu zrozumieć fenomen polskiego życia w mrocznych czasach niewoli, dobitnie uświadamiając, jak przez dziesiątki lat nasi rodacy dążyli do ocalenia polskości.

„Niepodległa! 1864-1924.Jak Polacy odzyskali Ojczyznę” autorstwa Andrzeja Nowaka (Biały Kruk)

Kolejna niezwykle ważna publikacja Andrzeja Nowaka ilustrująca wynikającą z poczucia polskości potrzebę i determinację w dochodzeniu do wolności. Autor trafnie podkreśla, że pragnienie niepodległości jest częścią ludzkiej natury – fundamentalną z punktu widzenia wspólnoty, która od ponad jedenastu stuleci tworzy naszą narodową historię. Podziw budzi skrupulatność autora w odwzorowaniu chronologii mozolnej drogi do odzyskania Niepodległości, jaką przeszły pokolenia polskich patriotów od marca 1964 roku, aż po Powstańców Styczniowych, aż po początek 1924 roku i stabilizację w postaci wprowadzenia nowej waluty – polskiego złotego.

 

Świadectwa

 

W tej kategorii Nagrody nie przyznano.

Wyróżnienia

„Bóg znalazł mnie na ulicy. I co z tego wynikło? Historia przemiany bezdomnego alkoholika” autorstwa Henryka Krzoska (POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa)

Bolesna, a jednocześnie przepełniona wiarą i nadzieją historia życiowej wędrówki bohatera i autora, która pomaga ludziom znaleźć drogę do Boga. Ważne świadectwo roli, jaką w odbudowie ludzkiej godności może odegrać poczucie wspólnoty w wierze.

„Pokonać strach. Niemieckie zbrodnie w relacji naocznego świadka” autorstwa Moniki Kicman (Wydawnictwo AA)

Spisane sercem świadectwo koszmaru wojny, oddania i miłości do ojczyzny, miłości między ludźmi, dla której inspiracją jest wiara i Bóg. Oparta na faktach osobista relacja autorki nie epatuje jednak grozą i okrucieństwem, jakie jeden człowiek jest w stanie wyrządzić drugiemu – przeciwnie – koncentruje się na wielkiej i prawdziwej miłości, która jest w stanie wszystko przetrzymać i pokonać.

 

Edytorstwo – album

 

Nagrody

„Polska Wschodnia” autorstwa Adama Bujaka (Biały Kruk)

Album autorstwa Adam Bujaka to unikatowy, zawierający 600 zdjęć, przewodnik po niezwykłej krainie jaką jest cała wschodnia część naszej ojczyzny – inspiracja do odbycia niezwykłej podróży, a jednocześnie przypomnieniem przeżytych chwil po powrocie z tej wyprawy. Uznany fotograf z pietyzmem prezentuje skarby architektoniczne i bogactwo krajobrazu Polski Wschodniej - zaskakując i zachwycając odbiorcę książki autorskim spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość i mistrzostwem w opowiadaniu obrazem o najważniejszych lokalnych wydarzeniach, zwyczajach, obyczajach i tradycyjnych obrzędach oraz przeżywaniu wiary.

„Święty Jan Paweł II. Historia w obrazach” autorstwa Roberta Szybińskiego (P.H.W. „ARYSTOTELES” Matusiak Marek Sp. J.)

O wyjątkowości tej publikacji świadczy rezygnacja z fotografii na rzecz graficznego prezentacji Papieża Polaka w obrazach, które „otwierają serce na wyobraźnię”. Inny fenomen to zastosowany przez autora unikalny układ treści – podział na trzy części, dokumentujące trzy najważniejsze okresy życia Karola Wojtyły, związane z trzema miejscami, które wywarły największy wpływ na przebieg jego działalności i posługi: Wadowice, Kraków, Rzym. Całość dopełnia historia życia, powołania i pielgrzymowania Jana Pawła II w postaci szczegółowego wykazu najważniejszych wydarzeń, decyzji i dorobku wydawniczego.

Wyróżnienie

„Święty Jan Paweł II. Biografia. 40. rocznica pontyfikatu” autorstwa Marka Balona (Dom Wydawniczy „Rafael”)

Niezwykłe wydanie ilustrowanej biografii św. Jana Pawła II. Publikacja portretuje życie Jana Pawła II z wielu złożonych pespektyw – skomplikowanych dziejów Polski, kulturowych źródeł religijności późniejszego świętego papieża. Album prezentuje wiele niepublikowanych nigdy wcześniej fotografii ukazujących miejsca, z którymi związany był Karol Wojtyła. Odchodząc od hagiograficznego podejścia do tematu, w wydawnictwie tym uchwycono wiele momentów świadczących o słabościach, błędach czy zaniechania, które nie są obce żadnemu człowiekowi.

 

Kościół wobec współczesności

 

Nagrody

„Chrystus jest zawsze nowoczesny. O Kościele, Zbawieniu, historii i współczesności z kardynałem Gerhardem L. Müllerem rozmawia Paweł Lisicki” (SPES Wydawnictwo)

Ważna opowieść o kwestiach poruszanych w codziennym społeczno-religijnym dyskursie nieco rzadziej, jak konieczność wiary do zbawienia, powszechność odkupienia grzechów czy losy człowieka po śmierci. Autor wywiadu prezentuje także poglądy kardynała Gerharda Müllera na tematy takie jak przyczyny wiary, sposoby na jej umacnianie, ekumenizm, idei i znaczenia papiestwa dla Kościoła powszechnego.

„Opcja Benedykta. Jak przetrwać czas neopogaństwa” autorstwa Roda Drehera (Wydawnictwo AA)

Znakomita książka na trudne czasy, zawierająca wnikliwe studium bolączek Kościoła w świecie Zachodu i głęboką analizę przyszłości również zachodniego chrześcijaństwa. Książka przypomina o potrzebie skutecznej ewangelizacji i palącej potrzebie odzyskanie żywotności przez wiarę. Aby przetrwać czas próby, chrześcijanie muszą powrócić do światła jakim jest Jezus Chrystus – do podstaw, które w przeszłości określała Reguła św. Benedykta. Na nowo zrozumieć, że najważniejsza jest modlitwa, Eucharystia, spowiedź, obcowanie ze Słowem Bożym, praca nad sobą.

Wyróżnienia

„Młodzież zagrożona wykluczeniem. Prewencyjny potencjał pedagogii ks. Jana Bosko” autorstwa Andrzeja Łuczyńskiego (Towarzystwo Naukowe KUL)

Niezwykle cenna próba zwrócenia uwagi czytelnika na pilną potrzebę podjęcia gruntownej formacji społecznej i chrześcijańskiej młodego pokolenia przez wszystkich, którym nie jest obojęt¬ny los współczesnej młodzieży, zagrożonej skutkami zmian cywilizacyjnych. Obowiązkowa lektura rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów, odwołująca się do klasycznej metody wychowawczej ks. Jana Bosko, zrodzonej z pełnego troski i miłości przestawania z młodzieżą.

„Wychowawca wolnych ludzi” autorstwa Grażyny Wilczyńskiej (Wydawnictwo Światło-Życie)

Zilustrowana wieloma ciekawymi fotografiami historia życia i posługi ks. Franciszka Blachnickiego – wielkiego patrioty, twórcy oazy, założyciela Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów. Ważna opowieść o człowieku-kapłanie, którego orężem była prawda i miłość, wyrażające się w odważnym świadectwie w służbie Bogu i wolności, której potrzebę masowo zaszczepiał w innych ludziach.

 

II. Laureaci Nagrody FENIKS Główny 2019 i inne nagrody poza kategoriami:

 

FENIKS Główny 2019

 

Ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik

 

Nagroda zostaje przyznana za głębokie i oryginalne dociekanie, a także głoszenie prawdy Bożej w ściśle rozumianej pracy naukowej oraz za promowanie polskiej myśli patriotycznej o dużym znaczeniu dla Kościoła i Polski. Oba te wymiary są wybijającym się ujęciem zarówno myśli teologicznej jak i społeczno-politycznej. Dlatego laureat może być nazwany Vir veritatis Dei et patriae.

Ks. prof. Czesław Stanisław Bartnik jest księdzem katolickim, prałatem Jego Świątobliwości, emerytowanym profesorem zwyczajnym KUL, filozofem, teologiem, dogmatykiem, historiozofem, teologiem historii, publicystą społeczno-politycznym i poetą. Jest twórcą oryginalnego systemu filozoficznego „personalizmu uniwersalistycznego” i utrzymanej w tym duchu autorem dwutomowej „Dogmatyki katolickiej”.

W swoich dorobku naukowym, liczących ponad 3500 tekstów, w tym ponad 70 tomów serii „Dzieła Zebrane”, broni fundamentów chrześcijaństwa, rozwoju jego podstawowych aksjomatów i wskazuje perspektywy na przyszłość.

Uhonorowany zostaje przede wszystkim za imponujące osiągnięcia naukowe na niwie filozofii i teologii dogmatycznej, a w szczególności za wiekopomne dzieła: „Personalizm” (Lublin 1995), „Dogmatyka katolicka” (t. I-II, Lublin 1999-2003), „Historia filozofii” (Lublin 2000), „Filozofia historii” (Lublin 2013) oraz „Traktat o duszy ludzkiej” (Lublin 2019).

 

Feniks Diamentowy 2019

 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

Nagroda zostaje przyznana za wybitne badania historyczne nad strukturami osobowymi czasu odradzającej się Polski i Kościoła po 1918 roku, a w szczególności wokół postaci i działalności Achillesa Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI oraz kardynała Augusta Hlonda w okresie międzywojennym i powojennym.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB jest salezjaninem, historykiem Kościoła. W latach 2004-2012 był rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z jego inicjatywy w kwietniu 2005 roku Senat akademicki przyjął uchwałę o zmianie nazwy Uczelni na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Badania naukowe laureata koncentrują się wokół dziejów zakonów w czasach nowożytnych i dziejów Kościoła w II Rzeczypospolitej. Na szczególną uwagę zasługują badania nad posługą prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda w okresie międzywojennym oraz działalnością Achillesa Rattiego, wizytatora apostolskiego w Polsce (od 1918 roku), następnie nuncjusza apostolskiego i papieża Piusa XI. Ks. prof. Wilk w swoim dorobku wydawniczym ma m.in. 7 tomów akt dotyczących Rattiego.

Laureat umiejętnie łączy teorię z praktyką, pracę administracyjną z naukową twórczością dotyczącą głównie relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską.

 

Feniks Diamentowy 2019

 

Kardynał Henryk Roman Gulbinowicz

Nagroda jest wyrazem najgłębszego uznania dla całokształtu dokonań Kardynała Henryka Romana Gulbinowicza w trakcie wieloletniej posługi kapłańskiej. Kardynał Henryk swoje zawołanie biskupie: Patientia et Caritas – Cierpliwość i Miłość, zdołał w pełni zrealizować w swoim długim życiu przez pełnienie posługi dla dobra każdego człowieka. Jako teolog-moralista kardynał Gulbinowicz w swoich listach pasterskich łączył głębię teologiczną z rzeczywistością ziemską, starając się dotrzeć do różnych warstw społeczeństwa regionu Dolnego Śląska.

Jako arcybiskup – metropolita wrocławski zrealizował wiele inicjatyw w dziedzinie religijno-społeczno-kulturalnej. Gorliwie popierał możliwość zaangażowania osób świeckich w niesieniu pomocy duszpasterzom w radach parafialnych i duszpasterstwach specjalistycznych. W okresie PRL-u, jako wzór obrońcy godności i praw człowieka dla księży stanowił dla władzy komunistycznej największe zagrożenie dla tzw. „procesu normalizacji”. Po roku 1989 zreformował struktury archidiecezji, usprawniając pracę duszpasterską poprzez nacisk na duszpasterstwo specjalistyczne, a po podziale archidiecezji przeprowadził reorganizację sieci dekanalno-parafialnej.

Dużą wagę przywiązywał do odradzającej się Akcji Katolickiej i popierał liczne stowarzyszenia religijne i bractwa kościelne. Był aktywnym członkiem trzech kongregacji watykańskich i członkiem Rady Głównej Episkopatu Polski.

 

Feniks Srebrny 2019

 

Poczta Polska S.A.

Nagroda stanowi formę uhonorowania wytrwałej i konsekwentnej działalności Poczty Polskiej na rzecz utrzymania intensywnej społecznej świadomości na temat związków między odzyskaniem Niepodległości przez Polskę, a aktywną rolą Kościoła katolickiego w procesie rozwoju cywilizacyjnego i społecznego naszej Ojczyzny.

W dorobku Poczty Polskiej odnaleźć można dziesiątki produktów dotyczących najważniejszych wydarzeń, instytucji, postaci i inicjatyw polskiego kościoła Katolickiego, a najnowszy przykład stanowi znaczek okolicznościowy wydany z okazji 100. rocznicy przywrócenia relacji dyplomatycznych Polski i Stolicy Apostolskiej.

Ostatnie lata przynoszą inne projekty dedykowane tematyce religijnej, jak: „100-lecie Rycerstwa Niepokalanej”, „Zabytkowe organy w Polsce”, „300-lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej”, „Rok Adam Chmielowskiego”, czy efekt międzynarodowej współpracy administracji pocztowych Portugalii, Słowacji, Luksemburga i Polski w postaci znaczka „100-lecie Objawień Matki Bożej w Fatimie”.

 

FENIKS Specjalny 2019

 

Zbigniew T. Nowak

Nagrodę FENIKS Specjalny 2019 przyznano w uznaniu wieloletniej aktywności wydawniczej, w której autor konsekwentnie czerpie z przebogatej chrześcijańskiej tradycji ziołolecznictwa zakonnego, inspirując się nauką i praktyką św. Hildegardy oraz znanych franciszkanów: o. Czesława Klimuszki i o. Grzegorza Sroki.

Zbigniew T. Nowak to botanik, pasjonat ziołolecznictwa. Od ponad 30 lat z sukcesem popularyzuje wiedzę z zakresu ziołolecznictwa, zdrowej diety i stylu życia. W dorobku autorskim ma ponad 50 publikacji - książek o tematyce ziołolecznictwa oraz artykułów z poradami w czasopismach takich jak „Nasz Dziennik”, „Źródło” i w „W naszej rodzinie”. Swoją ekspercką wiedzą dzieli się także regularnie ze słuchaczami Radia Maryja i widzami programu „Pytanie na śniadanie” w TVP2.

 

FENIKS Specjalny 2019

 

Anastazja Pustelnik FDC

Nagrodę FENIKS Specjalny 2019 przyznano w uznaniu wkładu w edukację zdrowotną i kulinarną polskich rodzin, połączonego z promocją tradycyjnej polskiej kuchni.

Polska zakonnica z Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, znana jako Siostra Anastazja - autorka bestsellerowych książek kulinarnych, których łączna sprzedaż przekroczyła już 4 mln egz. Jej przepisy cenione są przede wszystkim za prostotę i łatwość wykonania, a także za bazowanie na tradycyjnych i zdrowych produktach.

Siostra Anastazja Gotować zaczęła mając 17 lat, po śmierci matki. Przez dwa lata pracowała w hucie szkła w Czechosłowacji, a w 1973 wstąpiła do zakonu. Tam gotowała dla niepełnosprawnych dzieci, następnie dla wspólnoty krakowskich jezuitów. W autorskim dorobku ma blisko 20 książek z przepisami kulinarnymi, z których pierwszą były „103 ciasta Siostry Anastazji”.

 

II.                  Laureaci Nagrody Mały FENIKS 2019 i Mały FENIKS Specjalny 2019:

 

Nagroda Mały FENIKS 2019

 

Aleksandra Mieczyńska

Z wykształcenia kulturoznawca i filmoznawca, ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim, pisząc pracę o etyce protestanckiej w filmach Ingmara Bergmana u prof. Ryszarda Kluszczyńskiego. Dziennikarka z zamiłowania. Pierwsze dziennikarskie szlify zdobywała w latach 90. w lokalnym Radiu Fon. Obecnie pracuje w Radiu Fiat, od niedawna pełniąc funkcję zastępcy dyrektora. Prowadzi kilka autorskich audycji, w tym poświęcony słowu pisanemu program „Kraina szeleszczących kartek”. Jest również redaktorką naczelną portalu i tygodnika czestochowskie24.pl. Ponadto od wielu lat współpracuje z lokalną Telewizją Orion, prowadząc wywiady – głównie z ludźmi kultury, wiele miejsca poświęcając literaturze i jej twórcom. W przeszłości współtworzyła także audycje dla Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Aleksandra Mieczyńska związana jest również z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie prowadzi ze zajęcia z zakresu dziennikarstwa. Prywatnie – matka dwóch córek, Zofii i Anny. Czyta, kiedy tylko ma czas, a najchętniej odpoczywa w ciszy.

Anna Skiepko

Od 2014 roku zajmuje się w Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup w Łomży (Radio Nadzieja, wZasięgu.pl, Głos Katolicki) aktywną promocją książek. Od czterech lat prowadzi cotygodniową audycję „Ministerstwo Książek”, w której recenzuje i rekomenduje słuchaczom trzy wybrane, wartościowe nowości wydawnicze. Przez ten czas udało jej się wypromować, na lokalnym rynku, kilkaset tytułów wydawanych przez polskie wydawnictwa.

W każdą środę Anna Skiepko prowadzi poranek stacji katolickich Siódma9.pl (www.Siodma9.pl), nadawany jednocześnie na antenie Radia Warszawa, Radia Nadzieja i Radia Głos, w którym praktycznie w każdym tygodniu gości autora

wartościowej książki.

Na portalu informacyjnym wZasięgu.pl prowadzi z kolei stałą rubrykę, w której prezentuje wybraną premierę wydawniczą. Co warte podkreślenia, Anna Skiepko wyznaje regułę według której nie można recenzować nieprzeczytanej książki. Zatem każdego tygodnia czyta przynajmniej trzy.

Dzięki dziennikarskiej i proczytelniczej aktywności Anny Skiepko, każdego roku SpesMediaGroup rozdaje swoim odbiorcom ok. 1000 książek.

Anna Skiepko angażuje się w promocję czytelnictwa także w czasie prywatnym. W tym zakresie aktywnie wykorzystuje konto w serwisie Twitter, które obecnie ma ponad 10 tys. „followersów”.

Ks. kanonik Zbigniew Sajewski

Ks. Zbigniew Sajewski, kapłan diecezji płockiej, urodził się w 1959 roku w Siemiątkowie na północnym Mazowszu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1985 roku w Płocku z rąk biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego. W roku 1991 ukończył studia magisterskie z zakresu biblistyki na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach: 1985 – 1988 był wikariuszem w Ligowie; 1988 – 1991 w Długosiodle; 1991 – 1996 w Ciechanowie (parafia św. Franciszka); 1996 – 1998 w Płocku – Radziwiu. Dnia 17 sierpnia 1998 roku został mianowany proboszczem nowo powstałej parafii św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim. Dnia 23 lutego 2010 roku biskup płocki Piotr Libera mianował ks. Zb. Sajewskiego proboszczem parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Płońsku. 27 listopada 2004 r. uhonorowany tytułem kanonika kapituły płockiej. Od 2009 roku był dziekanem dekanatu makowskiego, obecnie zaś jest dziekanem dekanatu Płońsk – Północ.

Od wczesnych lat posługi kapłańskiej był redaktorem czasopism parafialnych „Credo” i „Radziwie”. Aktualnie jest redaktorem (od ośmiu lat) czasopisma parafialnego „Szczęść Boże” - tygodnika wydawanego przez płońską parafię św. Maksymiliana M. Kolbe nieprzerwanie od 28 lat.

Cele czasopisma jest przekazywanie bieżących informacji z życia parafii, publikacja rozważań na temat bieżącej ewangelii, jak również wywiadów ze znanymi teologami, socjologami religii, itd. Na łamach periodyku ukazuje się także poezja religijna miejscowych parafian a także artykuły tematyczne, m.in. z zakresu historii Kościoła w Polsce.

Ksiądz kanonik Zbigniew Sajewski jest również inicjatorem licznych publikacji książkowych związanych z dziejami podległej sobie parafii, a także peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

W 2012 roku proboszcz Sajewski podjął się trudnej roli organizatora Płońskiej Akademii Wiary A,B,C realizowanej we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Regularnie raz w miesiącu w auli parafialnej odbywają się wykłady profesorów uniwersyteckich, redaktorów czasopism, gazet katolickich na tematy związane z poszerzeniem wiary katolickiej.

Ks. kanonik jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, w które angażowaniu są nie tylko twórcy lokalni regionalni, ale także uznani wykonawcy skali ogólnopolskiej, jak zespół Mazowsze czy Śląsk.

Nagrodę Mały FENIKS 2019 przyznano za wieloletni wkład pracy w promowanie książki i prasy katolickiej na terenach lokalnej społeczności parafialnej i dekanalnej.

 

Mały FENIKS Specjalny 2019

 

„Seminare. Poszukiwania naukowe”

Czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe” ukazuje się od 1975 roku. W tym czasie przeszło długą i niełatwą drogę od periodyku zawierającego publikacje wykładowców salezjańskich Wyższych Seminariów Duchownych i ukazującego się początkowo w cyklu dwuletnim, ze względu na reglamentację papieru i cenzurę komunistyczną, do kwartalnika będącego oficjalnym czasopismem naukowym Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.

Tematyka artykułów naukowych publikowanych w „Seminare” jest ważnym ogniwem szerszego projektu realizowanego od kilku lat przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego „Młodzież i jej świat”.

Polityka wydawnicza redakcji zmierza obecnie do umiędzynarodowienia kolegium redakcyjnego i rady naukowej, zwiększanie udziału autorów reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, publikowania tekstów w różnych językach kongresowych oraz wydawania jednego numeru w roku w całości w języku angielskim.

Obecnie na łamach „Seminare” ukazuje się ponad 60 artykułów publikowanych każdego roku wraz z kilkunastoma sprawozdaniami i recenzjami naukowymi.

„Seminare” ma status czasopisma naukowego, znajdującego się na liście MNiSW z maksymalną liczba 15 pkt.

Ks. Marek Gancarczyk

Ksiądz katolicki, prałat, kanonik, w latach 2003-2018 redaktor naczelny tygodnika „Gość Niedzielny” w latach 2003–2018. Absolwent Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Od 1996 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego „Małego Gościa Niedzielnego”, intensywnie rozwijając czasopismo, które w szczytowym okresie osiągnęło nakład przekraczający 100 tys. egz.

W 2003 został redaktorem naczelnym ogólnopolskiego tygodnika „Gość Niedzielny”, jednocześnie sprawując funkcję dyrektora wydawnictwa Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny” i asystenta kościelnego miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”. W 2018 roku zakończył swoją misję na obydwu tych stanowiskach. W połowie 2018 roku ks. Marek Gancarczyk został prezesem zarządu Fundacji Opoka, należącej do Konferencji Episkopatu Polski.

W tym samym roku ks. Marek Gancarczyk otrzymał Laur Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za rok 2017 za uczynienie z „Gościa Niedzielnego” najpoczytniejszego tygodnika w Polsce. W tym samym roku Sejmik Województwa Śląskiego przyznał mu Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego..

Lidia Dudkiewicz

Absolwentka oligofrenopedagogiki oraz podyplomowych studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest konsultorką Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP, a od 2003 roku jest również damą Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

W tygodniku „Niedziela” pracuje od 1981 roku. Uczestniczyła m.in. przy tworzeniu pierwszego po 28 letniej przerwie numeru, który ukazał się z datą 7 czerwca 1981 roku.

Przez kilka lat przygotowywała cotygodniowe przeglądy prasy dla „Niedzieli”. Ponadto jako redaktor prowadzący, była odpowiedzialna za „Niedzielę w Ameryce” – edycję wychodzącą w języku polskim dla Polaków mieszkających w USA i Kanadzie.

Jest redaktorem kilku książek wydrukowanych w ramach serii Biblioteka „Niedzieli”, w tym tłumaczeń katechez papieskich Jana Pawła II.

Przez wiele lat pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego i sekretarza redakcji tygodnika „Niedzieli”. W latach 2014-2019 pełniła funkcję redaktora naczelnego tygodnika.