Kościół na świecie 2012 – najważniejsze wydarzenia

 

 

STYCZEŃ

 

Nigeria. Islamska sekta Boko Haram 1 stycznia wydała chrześcijanom trzydniowe ultimatum na opuszczenie północnej Nigerii. Przez cały rok, co raz dochodziło w tym kraju do krwawych zamachów na chrześcijańskie kościoły i instytucje. Według organizacji praw człowieka Human Rights Watch, od czasu powstania Boko Haram jest ona odpowiedzialna za śmierć 935 osób, z których 250 zginęło na początku 2012 r. Na południu kraju dominują chrześcijanie, a na północy muzułmanie, aż w 12 stanach obowiązuje islamskie prawo szariatu, gdzie prowadzi się swoistą misję eksterminacji wyznawców Chrystusa, tak aby ostatecznie doprowadzić do islamizacji całej Nigerii.

 

Ziemia Święta. W dniach 7-12 stycznia biskupi Europy i Ameryki Północnej z zespołu koordynującego pomoc chrześcijanom w Ziemi Świętej odwiedzili Gazę, Nablus, Jerozolimę i Galileę. W ramach pielgrzymki solidarności spotkali się ze zwierzchnikami i wiernymi lokalnego Kościoła. Głównymi tematami rozmów była aktualna sytuacja społeczna i polityczna oraz perspektywy pokoju na Bliskim Wschodzie w świetle demokratycznych aspiracji Egiptu, Syrii i innych krajów regionu, zagadnienia dotyczące dialogu międzyreligijnego oraz trudnej sytuacji Palestyńczyków, zwłaszcza kwestii mieszkaniowej. Na zakończenie wizyty biskupi zaapelowali o krzewienie dialogu i pokojowego współżycia Palestyńczyków i Żydów, gdyż dialogowi temu zagraża ekstremizm i nietolerancja.

 

Francja. USA. Ósmy, doroczny Marsz dla życia przeszedł 22 stycznia ulicami Paryża. Wspierana przez francuski episkopat publiczna manifestacja obrońców życia przyciągnęła rekordową rzeszę ok. 30 tys. Francuzów. Natomiast 23 stycznia w Waszyngtonie w „Marszu dla Życia”, wzięły udział dziesiątki tysięcy osób, reprezentujących różne wyznania i religie. Przewodniczący amerykańskiego episkopatu kard. Timothy Dolan, metropolita Nowego Jorku jednoznacznie skrytykował zapowiedzi administracji prezydenta Baraka Obamy wprowadzenia antykoncepcji do pakietu obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych pracowników wszystkich instytucji kościelnych. Dotyczyć to ma także refundacji zabiegów sterylizacyjnych i środków poronnych.

 

Szwajcaria. W dniach 26-28 stycznia odbyło się w Genewie doroczne spotkanie Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) i Konferencji Kościołów Europejskich (KEK). Jego tematem były „Nowe wyzwania dla świadectwa Kościołów w Europie”. Na jego zakończenie uczestnicy podkreślili konieczność wspólnego świadectwa chrześcijan w obliczu nowych wyzwań duchowych, demograficznych, politycznych i gospodarczych w Europie. Wskazali też na potrzebę wspierania parafii i Kościołów lokalnych dotkniętych wynikającymi stąd zmianami.

 

LUTY

 

Włochy. W dniach 6-9 lutego odbyło się na Papieskim Uniwersytecie „Gregorianum” w Rzymie sympozjum nt. wykorzystania seksualnego w Kościele katolickim pod hasłem: „W kierunku uzdrowienia i odnowy”. Wzięli w nim udział przedstawiciele 110 konferencji episkopatów z całego świata oraz wyżsi przełożeni 30 zakonów. Przy okazji spotkania zainaugurowano Centrum na rzecz ochrony dzieci z siedzibą w Monachium w Niemczech. Podczas konferencji wysłuchano przedstawicieli ofiar, zapoznano się działaniami duszpasterskimi na rzecz uzdrowienia, zastanawiano się, jak - w kontekście prawa cywilnego i kanonicznego - reagować na nadużycia, zgłaszać je oraz im zapobiegać. Poruszono również takie kwestie jak pozytywna współpraca z mediami, promowanie spójnego i kompleksowego działania Kościoła wobec nadużyć.

 

Egipt. W Meet Bashar 15 lutego salafici spalili koptyjski kościół pw. Maryi i Abrahama. Pogromy chrześcijan w tej wiosce trwały od niedzieli 12 lutego. Udało się je uspokoić dopiero w wyniku nacisków ze strony Bractwa Muzułmańskiego, islamistycznego ugrupowania, które wraz z salafitami wygrało w Egipcie wybory parlamentarne.

 

Włochy. Pod hasłem: „Ewangelizacja dzisiaj: komunia i współpraca między Afryką a Europą. Osoba ludzka i Bóg: misja Kościoła głoszenia obecności i miłości Boga” w Rzymie odbyło się w dniach 13 - 17 lutego spotkanie z udziałem biskupów obu kontynentów. Wzięli w nim udział przedstawiciele episkopatów, należących do Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru (SCEAM) i do Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). W końcowym orędziu biskupi wskazali m. in. na bezprecedensowe doświadczenia, zwłaszcza z Półkuli Północnej, mówiące o odrzuceniu Boga lub o narastającej obojętności w świecie, w którym środki przekazu lansują często przygniatającą myśl relatywistyczną w krajach zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się.

 

MARZEC

 

Meksyk. Kuba. W dniach 23-28 marca Benedykt XVI odbył 23. pielgrzymkę zagraniczną w czasie swojego pontyfikatu. W trakcie pobytu w Meksyku 23-26 marca papież m. in. spotkał się z prezydentem Meksyku Felipe Calderonem oraz dziećmi w Guanajuato, odprawił Mszę św. w Parku Dwustulecia w Silao i nieszpory z biskupami Ameryki Łacińskiej w Leonie. Setki tysięcy rozentuzjazmowanych Meksykanów na spotkaniach z papieżem, gorąca, serdeczna atmosfera na ulicach i trasach przejazdu papieskiego orszaku, relacje z wizyty na czołówkach mediów wszystkich krajów latynoskich i w większości życzliwe komentarze, złożyły się na triumfalne przyjęcie Benedykta XVI w Meksyku, drugim pod względem liczby katolików kraju na świecie. W swoich wystąpieniach papież mówił m. in. o trudnościach społecznych jakie dotykają ten kraj i inne kraje Ameryki Łacińskiej, gdy wiele rodzin przeżywa podziały lub jest zmuszonych do migracji, gdy wielu cierpi z powodu ubóstwa, korupcji, przemocy domowej, handlu narkotykami, kryzysu wartości lub z powodu przestępczości.

 

Natomiast na kubański etap papieskiej wizyty apostolskiej Benedykta XVI złożyły się m. in.: Msza św. w Santiago de Cuba z okazji 400. rocznicy odkrycia figurki Matki Bożej Miłosierdzia z El Cobre z udziałem 200 tys. wiernych, wizyta w sanktuarium patronki Kuby, spotkanie z prezydentem Raulem Castro oraz uroczysta Eucharystia na Placu Rewolucji José Martiego w Hawanie. Mimo, że wizyta na Kubie miała charakter duszpasterski, nie można było uniknąć jej kontekstu politycznego. W Hawanie papież podczas Mszy św. zaapelował do władz o zapewnienie autentycznej wolności religijnej i poszanowanie swobody sumienia „Kuba i świat potrzebują zmian, ale będą one miały miejsce jedynie wówczas, jeśli każdy będzie zdolny do pytania się o prawdę i zdecyduje się na podjęcie drogi miłości, upowszechniając pojednanie i braterstwo” – powiedział Benedykt XVI. Słowa te zabrzmiały szczególnie mocno, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że na dzień przed jego przybyciem reżim dokonał fali aresztowań wśród członkiń ruchu Damy w Bieli, zrzeszającego żony i krewnych osadzonych w kubańskich więzieniach dysydentów. Na ich temat papież rozmawiał podczas spotkania z prezydentem Castro. Nie doszło jednak do oficjalnego spotkania przedstawicieli opozycji z Ojcem Świętym.

 

Belgia. Wybór nowego przewodniczącego i czterech wiceprzewodniczących, a także kwestie aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej - to główne kwestie jakie podjęto podczas wiosennego spotkania plenarnego Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), które obradowało w Brukseli w dniach 21-23 marca. Wzięło w nim udział 23 biskupów reprezentujących episkopaty krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nowym przewodniczącym organizacji został kard. Reinhard Marx, metropolita Monachium i Fryzyngi, który w swoim pierwszym wystąpieniu nawiązał do obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego podkreślając, że jest to „decydujący moment dla przyszłości Europy”. Wyraził jednocześnie przekonanie, że Unia Europejska dysponuje odpowiednim potencjałem do przezwyciężenia tego kryzysu, a do tego potrzebna jest większa solidarność.

 

Europa. Przez cały rok w różnych miastach europejskich odbywały się spotkania w ramach zainaugurowanej w 2011 r. inicjatywy „Dziedziniec Pogan”. W dniach 29 i 30 marca pod hasłem „Kultura tworzenia prawa i społeczeństwo wielokulturowe” na temat mafii rozmawiano w Palermo na Sycylii; w Barcelonie w dniach 17- 18 maja tematem było „Piękno i transcendencja”; w Krakowie spotkano się dwukrotnie: 20 czerwca starano odpowiedzieć na pytanie: „Czy możliwa jest jeszcze wspólna troska o dobro wspólne?”, a 20 grudnia tematem było: „Jakie są wartości wcześniejsze niż polityka”; w dniach 13-14 września w Sztokholmie debatę poświęcono relacji nauki i wiary a 16 i 17 listopada, w dwóch portugalskich miastach: Guimarães i Bradze rozmawiano na temat „wartości życia”. Organizowany przez Papieską Radę ds. Kultury „Dziedziniec Pogan” jest pomyślany jako przestrzeń dialogu wierzących z ateistami, agnostykami i obojętnymi religijnie. Inicjatorem tych spotkań był Benedykt XVI, który w grudniu 2009 r. w bożonarodzeniowym przemówieniu do Kurii Rzymskiej nawiązał do istniejącego w świątyni jerozolimskiej „dziedzińca pogan”, gdzie gromadzili się nie-żydzi, aby oddawać kult prawdziwemu Bogu.

 

KWIECIEŃ

 

Niemcy. Od 13 kwietnia do 13 maja w katedrze w Trewirze wystawiono Świętą Tunikę Chrystusa, o którą – zgodnie z przekazem Ewangelii – rzymscy żołnierze rzucili los na Golgocie. Z tej okazji najstarsza niemiecka diecezja przyjęła ponad 545 tys. pielgrzymów. Uroczystości odbywały się w 500. rocznicę pierwszego publicznego wystawienia relikwii w 1512 r.

 

MAJ

 

Włochy. Benedykt XVI odwiedził 13 maja trzy miejscowości we włoskiej Toskanii: Arezzo, La Vernę i Sansepolcro. W Arezzo papież odprawił Mszę św., zjadł obiad z biskupami Toskanii, odwiedził sanktuarium w La Vernie, gdzie spotkał się z zakonnikami i zakonnicami z rodziny franciszkańskiej oraz Sansepolcro. Była to pierwsza w tym roku podróż Benedykta XVI po Włoszech.

 

Włochy. W dniach 7-10 maja w Rzymie odbył się XII Europejski Kongres Katechetyczny. „Katecheza nie jest indoktrynacją, ale doświadczeniem Boga. Także dziecko jest bytem otwartym na transcendencję i trzeba pomóc mu dbać o przyjaźń z Jezusem Chrystusem”– napisano w komunikacie końcowym. Tematem spotkania była „inicjacja chrześcijańska w perspektywie nowej ewangelizacji”. Szczególną uwagę zwrócono na wprowadzenie w chrześcijaństwo dzieci i młodzieży w wielu 7-16 lat. Organizatorem spotkania była Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE).

 

Niemcy. W dniach 16-20 maja odbył się w Mannheim 98. Katholikentag - Zjazd Katolików Niemieckich. Uczestniczyło w nim ok. 80 tysięcy osób. Program spotkania zawierał ponad 1200 punktów: od nabożeństw, modlitw, przez spotkania biblijne i koncerty po dyskusje i wykłady specjalistyczne. Wiele miejsca poświęcono m.in. na problem zmian klimatycznych i ochrony środowiska. Miejscem kolejnego, 99. Katholikentagu, będzie za dwa lata Ratyzbona.

 

CZERWIEC

 

Włochy. W dniach 30 maja - 3 czerwca w Mediolanie odbyło się VII Światowe Spotkanie Rodzin. Złożyło się na nie: trzydniowy Międzynarodowy Kongres Teologiczno-Duszpasterski z udziałem 350 tys. osób, wizyta duszpasterska Benedykta XVI w mediolańskiej archidiecezji, a w jej ramach spotkanie z duchowieństwem, młodymi, władzami, koncert na cześć papieża w najsłynniejszym teatrze operowym świata La Scali, Święto Świadectw w mediolańskim Parku Bresso oraz uroczysta Msza św. z udziałem 850 tys. wiernych ze 153. krajów. „Zharmonizowanie czasu pracy i wymogów rodziny, życia zawodowego i macierzyństwa, pracy i święta jest ważne dla budowania społeczeństwa o ludzkim obliczu” – mówił papież i zachęcał: „Zawsze dawajcie w tym pierwszeństwo logice `być` przed logiką `mieć`: pierwsza z nich buduje, druga kończy się zniszczeniem”. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Rodzina: praca i świętowanie”. Wśród jego uczestników była liczna grupa Polaków z bp Stanisławem Stefankiem, członkiem Rady KEP ds. Rodziny. Wielkiemu świętu rodzin z całego świata towarzyszyły Targi Rodziny przez które przewinęło się ponad 50 tys. osób, a także Kongres Dzieci, w którym wzięło udział 900 malców. Była to najdłuższa z 28. wizyt Benedykta XVI apostolskich na terenie Włoch. Niestety, Spotkanie odbyło się w cieniu tragicznego trzęsienia ziemi, które 29 maja nawiedziło region Emilia Romagna w północnych Włoszech. W jego wyniku zginęło 16 osób, rannych zostało 350, a bez dachu nad głową ok. 8 tys. osób. Papież zapowiedział też, że kolejny zjazd rodzin odbędzie się w roku 2015 w Filadelfii w USA.

 

Irlandia. W dniach 10-17 czerwca w Dublinie odbył się 50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Jego hasłem były słowa: „Eucharystia: `Komunia z Chrystusem oraz między nami`”. Konferencję Episkopatu Polski reprezentował biskup łowicki Andrzej Dziuba. Podczas Kongresu z udziałem tysięcy osób z całego świata odbywały się seminaria, koncerty, warsztaty, wystawy, a przede wszystkim nabożeństwa eucharystyczne. Ważnym wydarzeniem było także sympozjum teologiczne w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. 17 czerwca za pośrednictwem telewizji z uczestnikami Kongresu połączył się Benedykt XVI i przekazał orędzie końcowe. „Na drodze ku prawdziwej odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II jest jeszcze wiele do zrobienia” – zwrócił uwagę papież. Zapowiedział, że następny Kongres odbędzie się za 4 lata w Cebu na Filipinach.

 

USA. Od 21 czerwca do 4 lipca trwała kampania pod hasłem „Dwa tygodnie dla wolności”. W zorganizowanej przez amerykański episkopat na szeroką skalę akcji wzięło udział tysiące Amerykanów, którzy nie godzą się z nowymi prawami, sprzecznymi z ich wiarą, a usilnie forsowanymi przez administrację prezydenta Baracka Obamy. Nakładają one na wszystkie instytucje, w tym pracodawców katolickich, obowiązek finansowania ubezpieczeń pokrywających zabiegi sterylizacji, czy środków antykoncepcyjnych i aborcyjnych.

 

LIPIEC

 

Wielka Brytania. W dniach 29 czerwca - 2 lipca w Edynburgu obradowali sekretarze episkopatów Europy. Tematem spotkania było publiczne świadectwo wiary w przestrzeni polityki, kultury, prawa i opinii publicznej. Wskazano m.in. na konieczność obrony w coraz bardziej zsekularyzowanym świecie wartości chrześcijańskich, także tych związanych z rodziną, bioetyką i obroną życia. Przypomniano, że w Europie, która coraz bardziej zapomina o swych chrześcijańskich korzeniach, należy postawić na formację odpowiedzialnych polityków, dla których wiara nie jest czymś drugoplanowym. Nie wystarczy już bowiem, jak podkreślono, tylko wybitny poziom intelektualny; potrzeba również moralnej odwagi.

 

Kenia. W atakach przeprowadzonych 1 lipca na dwa wypełnione wiernymi kościoły w mieście Garissa na północy Kenii zginęło 17 osób, a ponad 40 zostało ciężko rannych. Uzbrojeni i zamaskowani mężczyźni, w trakcie niedzielnych nabożeństw, wrzucili do świątyń granaty. Ataki przeprowadzono na katolicką katedrę oraz znajdujący się opodal kościół protestancki. Od kilku miesięcy Kenia wielokrotnie była sceną podobnych wydarzeń. Władze tego kraju przypuszczają, że za zamachami stoją powiązane z Al-Kaidą muzułmańskie bojówki Al-Shabaab.

 

Włochy. Benedykt XVI złożył 15 lipca kilkugodzinną wizytę duszpasterską w podrzymskiej miejscowości i diecezji Frascati. Podczas Mszy św. papież przypomniał, że „w Kościele, który jako dzieło Chrystusa nigdy się nie cofa, ale zawsze kroczy naprzód, wszyscy są współodpowiedzialni za jego misję”. Jak przypomniał watykański dziennik „L'Osservatore Romano”, żadne miasto – po Rzymie – nie dało Kościołowi tylu papieży, co Frascati.

 

SIERPIEŃ

 

Rumunia. W Jassach od 22 do 26 sierpnia obradowało VI Zgromadzenie Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej, organizacji skupiającej stowarzyszenia katolickie z 50 krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Przez cztery dni 150 delegatów z 35 państw – członków i obserwatorów - dyskutowało na temat współodpowiedzialności świeckich za Kościół i społeczeństwo. Była to również okazja do zaprezentowania działalności Akcji Katolickiej z tak bardzo zróżnicowanych pod względem kulturowym i rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów. Przedstawiciele narodowych reprezentacji w swoich wystąpieniach pokazywali ich historię i teraźniejszość, mówili również o kondycji Kościołów lokalnych i związanych z nimi organizacji.

 

WRZESIEŃ

 

Ukraina. Z udziałem 2 tys. wiernych we Lwowie odbyły się w 8 września centralne uroczystości 600-lecia archidiecezji i metropolii lwowskiej. Procesji ulicami miasta i dziękczynnej Mszy św. przewodniczył osobisty wysłannik papieża, kard. Jozef Tomko. Z okazji jubileuszu metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki zawierzył archidiecezję jej patronce Matce Bożej Łaskawej - Ślicznej Gwieździe Miasta Lwowa. Z okazji jubileuszu zorganizowano m. in. pierwszy powojenny Kongres Eucharystyczny oraz Międzynarodowy Kongres Historyczny „Sescenti Anni” poświęcony 600-leciu archidiecezji lwowskiej.

 

Liban. Msza św. z udziałem ponad 350 tys. osób w Bejrucie i wręczenie adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Medio Oriente”, spotkanie z 16-tysięczną rzeszą młodzieży Libanu i Bliskiego Wschodu w patriarchacie maronickim w Bkerké oraz z elitami politycznymi, społecznymi i kulturalnymi w Pałacu Prezydenckim w Baabda – to główne wydarzenia pielgrzymki apostolskiej Benedykta XVI do Libanu. Ta 24. zagraniczna podróż Ojca Świętego odbyła się w dniach 14-16 września. Jeszcze przed jej rozpoczęciem większość międzynarodowych komentatorów i mediów uznała tę podróż za jedną z najtrudniejszych w pontyfikacie obecnego papieża w wymiarze zarówno politycznym, jak i religijnym. Benedykt XVI musiał stanąć wobec takich problemów Bliskiego Wschodu jak „arabska wiosna” w Egipcie, Tunezji, Libii i innych krajach tego regionu, w wyniku czego coraz większe wpływy zdobywają tam radykalne ugrupowania islamskie. Pielgrzymka miała wymiar przede wszystkim duchowy i religijny. Papież przyjechał do kraju szczycącego się tolerancją i wolnością religijną, w którym wyznawcy Chrystusa stanowią 40 proc. wśród prawie 4 mln mieszkańców, a ich liczba stale maleje. Dlatego wielokrotnie padały z ust Benedykta XVI słowa otuchy i apele do maronitów, melchitów, katolickich Ormian i syrokatolików, aby nie emigrowali i pozostawali na ziemi swych ojców, będąc jej „światłem, solą i zaczynem”. Liban to mozaika 18 wyznań i religii i dlatego tak duży akcent papież położył na dialog ekumeniczny z innymi wyznaniami chrześcijańskimi oraz na dialog międzyreligijny z islamem różnych nurtów: sunnickim, szyickim, alawickim i Druzów. Większość wyznawców Allaha, w tym także członkowie radykalnego Hezbollahu, przyjęła papieża z otwartymi ramionami. Szczególną uwagę zwróciło oświadczenie muftiego sunnitów Mohammeda Raszida Kabbaniego, który zapewnił papieża, że sami muzułmanie pragną, by chrześcijanie pozostali na Bliskim Wschodzie. Ze swej strony papież m.in. zdecydowane potępił fundamentalizm, handel bronią i szerzenie nienawiści.

 

Szwajcaria. W Sankt Gallen obradowało w dniach 27-30 września doroczne zgromadzenie Plenarne Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Jego tematem były: „Wyzwania naszych czasów: aspekty społeczne i duchowe”. Biskupi rozmawiali m. in. o gospodarczym, polityczno-prawnym i filozoficzno-duchowym wymiarze kryzysu w Europie, wyzwaniach związanych z Rokiem Wiary, nowej ewangelizacji, wolności religijnej oraz upamiętnili 50. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II.

 

PAŹDZIERNIK

 

Świat. We wszystkich Kościołach lokalnych uroczyście zainaugurowano Rok Wiary, który rozpoczął się 12 października i potrwa do 24 listopada 2013 r. Z tej okazji w Ziemi Świętej uroczystą liturgię odprawiono w Kafarnaum. Zwierzchnicy wspólnot katolickich Ziemi Świętej wezwali do stawania się „żywymi znakami obecności Chrystusa” na ziemi wiary i zmartwychwstania. W Iraku, gdzie za wyznawanie wiary chrześcijańskiej można zapłacić życiem obchody rozpoczęto Mszą w katedrze św. Józefa w stołecznym Bagdadzie. W Lyonie na terenie Eurexpo w święcie dającym początek diecezjalnym obchodom Roku Wiary wzięło udział ponad 20 tys. osób. W Hiszpanii pielgrzymi z Toledo przybyli tłumnie do sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. Z kolei w Burgos abp Gil Hellín otworzył bramę katedry jako symbol „wrót wiary”, przez które następnie przeszli pielgrzymi z całej diecezji. Austriacy i Słoweńcy zainaugurowali transgraniczne obchody Roku Wiary, co ma służyć pogłębieniu współpracy regionalnej w Europie. W Japonii zdaniem bp Paula Shinichi Itonaga, który przez 30 lat kierował japońską diecezją Kagoshima na wyspie Kiusiu Rok Wiary jest „lekarstwem dla Kościoła i społeczeństwa”.

 

USA. W 145 miastach odbyły się 20 października manifestacje w obronie wolności religijnej. Tysiące Amerykanów wyszło na ulice, aby protestować przeciwko forsowanej przez administrację Białego Domu tzw. reformę zdrowotną, łamiącą sumienia wierzących poprzez zmuszanie ich w ramach ubezpieczenia do opłacania środków antykoncepcyjnych, wczesnoporonnych i sterylizacji. Manifestacje odbywały się także w małych miasteczkach, jednak najliczniejszy wiec odbył się w Chicago, miasta uważanego za przybrane rodzinne miasto Baracka Obamy. Tysiące ludzie niosło kartki z napisami: „Głosuj za życiem i wolnością”. Obecni byli obrońcy życia z żółtymi balonikami, na których widniał napis „Life”(Życie).

 

LISTOPAD

 

Egipt. Ortodoksyjny Kościół Koptyjski ma od 4 listopada nowego patriarchę. Został nim 60-letni bp. Tawadrous (Teodor), dotychczasowy biskup pomocniczy w egipskim El-Beheira. Zgodnie z tradycją nazwisko jednego z trzech kandydatów nowego patriarchy wyciągnął w losowaniu chłopiec z zawiązanymi oczami. Obecny „patriarcha Aleksandrii i całego Egiptu”, zwierzchnik – jak się szacuje – od ośmiu do dwunastu milionów ortodoksyjnych koptów na całym świecie, jest 118 następcą św. Marka Ewangelisty. Poprzedni zwierzchnik koptów, patriarcha Szenuda III, zmarł 17 marca br. w wieku 88 lat.

 

Francja. W całym kraju masowo protestowano przeciwko homozwiązkom. Miały one charakter ponadwyznaniowy. W samym tylko Paryżu 17 listopada w manifestacji przeciwko tak zwanym małżeństwom jednopłciowym uczestniczyło według szacunków organizatorów 200 tys. osób. W Lyonie 27 tys., a w Marsylii 8. Kilkutysięczne marsze przeszły też ulicami Tuluzy, Nantes i Rennes. Natomiast w 18 listopada organizatorem marszu w stolicy Francji był instytut Civitas, związany z francuskimi tradycjonalistami.

 

Syria. W wyniku wybuchu bomb 28 listopada w zamieszkałej w większości przez chrześcijan i druzów dzielnicy Damaszku zginęły 54 osoby. W położonej w południowo wschodniej części stolicy Syrii Jaramana eksplodowały cztery bomby, z których dwie znajdowały się w samochodach. Co najmniej 120 kolejnych osób zostało ciężko rannych. Nuncjusz apostolski w Syrii abp Mario Zenari skrytykował panującą obecnie obojętność wobec syryjskiej wojny domowej, która stała się już czymś „zrutynizowanym”. W trwającej od marca 2011 wojnie domowej w Syrii zginęło już ponad 40 tys. osób a ponad 500 tys. mieszkańców kraju przebywa w obozach dla uchodźców w Jordanii, Libanie, Turcji, Iraku i w kilku krajach Afryki Północnej.

 

GRUDZIEŃ

 

Chiny. Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich oraz nieuznawana przez Stolicę Apostolską Konferencja Biskupia Kościoła Katolickiego w Chinach (BCCCC) formalnie odwołały bp. Thaddeusa Ma Daqina jako koadiutora diecezji szanghajskiej oraz pozbawiły go wszystkich funkcji zarówno w Stowarzyszeniu jak i BCCCC. Decyzję podjęła w Pekinie Komisja Stała obydwu organizacji. W odpowiedzi sekretarz watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, abp Savio Hon Tai-Fai zapewnił o pełnym poparciu Stolicy Apostolskiej dla biskupa pomocniczego w Szanghaju. Stwierdził, że decyzja nieuznawanej przez Watykan Konferencji Biskupiej Kościoła Katolickiego Chin (BCCCC), o cofnięciu nominacji nie ma żadnych podstaw prawnych. Jednocześnie wezwał katolików na całym świecie do modlitwy w intencji bp. Ma Daqina i Kościoła w Chinach.

 

Oprac. Krzysztof Tomasik