Kościół katolicki na Słowacji

 

Słowacja wraz z Polską należy do krajów Unii Europejskiej, w których katolicyzm jest najbardziej żywotny. Na 5,5 mln mieszkańców tego kraju 3,4 mln, czyli 68 proc., to katolicy. Według danych z 2020 r. na Słowacji jest ok. 1570 parafii, ok. 2100 księży diecezjalnych i 635 zakonnych oraz 1700 zakonnic.

O ile w innych krajach europejskich stale spada liczba powołań kapłańskich oraz księży, o tyle na Słowacji sytuacja jest w miarę stabilna. W 2020 r wyświęcono 46 nowych kapłanów, 29 w diecezjach obrządku łacińskiego, 15 w eparchiach Kościoła greckokatolickiego oraz 2 zakonnych. W ośmiu słowackich seminariach duchownych diecezjalnych i zakonnych kształci się obecnie ok. 160 kleryków.

Kościół rzymskokatolicki na Słowacji posiada osiem diecezji w dwóch prowincjach kościelnych: zachodniej i wschodniej. Prowincja zachodniosłowacka obejmuje archidiecezje Bratysława i Trnawa oraz diecezje Nitra, Żylina i Bańska Bystrzyca. Prowincja wschodniosłowacka obejmuje archidiecezję koszycką oraz diecezje spiską i rożniawską. Ponadto od 2003 roku działa Ordynariat dla Sił i Jednostek Zbrojnych, który jest odpowiedzialny za opiekę duszpasterską nad katolikami obu obrządków w wojsku, policji i więzieniach. Biskupi obu Kościołów tworzą razem Konferencję Katolickich Biskupów Słowacji. Obecnym przewodniczącym jest arcybiskup Stanislav Zvolenský z Bratysławy, zastępcą arcybiskup Bernard Bober z Koszyc, a sekretarzem generalnym bp Marián Chovanec z Bańskiej Bystrzycy. Na Słowacji mieszka również najstarszy kardynał w Kościele powszechnym: 97-letni Józef Tomko, który kierował w latach 1985-2001 watykańską Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów. Kościół prowadzi około 150 placówek edukacyjnych, wśród nich jest Uniwersytet Katolicki w Rużomberoku.