Historia Światowych Dni Młodzieży

 

Początek Światowych Dni Młodzieży

 

Cykliczne organizowanie Światowych Dni Młodzieży poprzedziły dwa międzynarodowe spotkania w Rzymie w latach 1984 i 1985. Pierwsze odbyło się w ramach dobiegającego wówczas końca Roku Odkupienia, którego wcześniej ustalony program przewidywał, że w Niedzielę Palmową 1984 r., a więc na tydzień przed oficjalnym zamknięciem Roku, odbędzie się w Rzymie Jubileusz Młodych. Z tej okazji przybyło do Wiecznego Miasta ok. 600 tys. młodzieży z całego świata. 15 kwietnia Papież odprawił Mszę św., udzielił młodym specjalnego błogosławieństwa i wręczył im Krzyż Roku Świętego, który odtąd - jako Krzyż Światowych Dni Młodzieży - wędruje regularnie przez kolejne „stacje” owych Dni.

 

Wielki sukces tego wydarzenia, a także ogłoszenie przez ONZ następnego roku Międzynarodowym Rokiem Młodzieży sprawiły, że Ojciec Święty postanowił wprowadzić na stałe coroczne światowe spotkania młodych do kalendarza regularnych wydarzeń w życiu Kościoła, przy czym miała to być zawsze Niedziela Palmowa. Oficjalnie ogłosił to podczas spotkania z kardynałami i pracownikami Kurii Rzymskiej 20 grudnia 1984.

 

Dotychczasowe Dni

 

Podczas spotkania z młodzieżą w dniach 30 i 31 marca 1985 r. pod hasłem „Chrystus naszą nadzieją” Jan Paweł II zapowiedział, że odtąd co roku w Niedzielę Palmową Kościół katolicki obchodzić będzie Światowy Dzień Młodzieży, przy czym w jednym roku obchody mają mieć charakter scentralizowany - w Rzymie, później także w innych miastach i krajach, a w następnym mają odbywać się we wszystkich krajach na szczeblu diecezji, dekanatów i parafii.

 

Pierwszy Światowy Dzień Młodzieży odbył się 23 marca 1986 właśnie na tym niższym szczeblu pod hasłem "Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia nadziei, która w was jest" (1 P 3,15). Papież zapowiedział wówczas, że następne tego rodzaju spotkanie, tym razem o charakterze centralnym, odbędzie się w Argentynie, która będzie wtedy gościć Papieża w ramach jego 33. podróży zagranicznej.

 

II Światowy Dzień Młodzieży (11-12 kwietnia 1987 r). przebiegał w Buenos Aires pod hasłem: "Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam" (1 J 4,16). Te pierwsze poza Rzymem centralne obchody Dnia zgromadziły prawie 1,8 mln z ponad 20 krajów, głównie Ameryki Łacińskiej.

 

III Dzień wypadał 27 marca 1988 i przebiegał pod hasłem „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Obchody odbywały się w poszczególnych diecezjach i parafiach. W Polsce nawiązywano wtedy w kazaniach do nauczania Ojca Świętego, pozostawionego rodakom po jego podróży do ojczyzny w poprzednim roku, a także do przeprowadzonego wtedy II Krajowego Kongresu Eucharystycznego.

 

IV ŚDM obchodzono najpierw 19 marca 1989 w diecezjach i parafiach, a następnie w dniach 19-20 sierpnia 1989 w Santiago de Compostela. Zjawiło się tam blisko pół miliona młodych pątników z całego świata. Pielgrzymem był również Papież, idąc ostatnie pół kilometra z laską i w płaszczu z peleryną z naszytymi na nią muszelkami (był to w dawnych wiekach tradycyjny strój pielgrzymi na południu Europy). Spotkanie przebiegało pod hasłem „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14,6).

 

V Światowy Dzień Młodzieży odbył się 8 kwietnia 1990 r. pod hasłem „Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami” (J 15,5), a główne uroczystości były w Rzymie i w stolicach biskupich, w tym po raz pierwszy - publicznie i bez strachu - w wielu krajach, rządzonych jeszcze kilka miesięcy wcześniej przez komunistów.

 

VI Światowy Dzień przebiegał pod hasłem "Otrzymaliście ducha przybrania za synów" (Rz 8,15) i obchodzony był najpierw w diecezjach i parafiach 24 marca 1991 r., a następnie w dniach 14-15 sierpnia 1991 w Częstochowie. Było to niezapomniane spotkanie ponad miliona młodych z całego świata, w tym po raz pierwszy na dużą skalę z byłych państw „demokracji ludowej”, wśród nich z ówczesnego Związku Sowieckiego.

 

VII Światowy Dzień Młodzieży, przebiegający pod hasłem "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię" (Mk 16,15), odbył się 12 kwietnia 1992 r. i znów miał charakter lokalny. W Rzymie na zakończenie obchodów młodzi Polacy przekazali Krzyż Roku Świętego delegacji młodzieży amerykańskiej, gdyż tam właśnie, w Denver miał się odbyć kolejny Dzień. Krzyż wędrował później po miastach i diecezjach USA w ramach duchowych przygotowań do tego spotkania.

 

VIII Światowy Dzień Młodzieży w 1993 r., przebiegający pod hasłem „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10), odbywał się w dwóch etapach: w Rzymie i w Kościołach lokalnych 4 kwietnia, a później w dniach 14-15 sierpnia w stolicy amerykańskiego stanu Kolorado - Denver, gdzie zebrało się ponad 700 tys. młodych ludzi z całego świata. W kazaniu podczas końcowej Mszy św. Papież powiedział młodzieży, że w jej rękach znajduje się orędzie Ewangelii Życia, które powinna ona ponieść dalej w świat.

 

IX ŚDM odbyło się pod hasłem – „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21) - 27 marca 1994 r. w Rzymie i diecezjach.

 

X ŚDM także przebiegało pod hasłem „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21) a odbyło się w dniach 14-15 stycznia 1995 r. w stolicy Filipin - Manili. Było to pierwsze ŚDM w Azji. Przeszło do historii również ze względu na największe, jak dotychczas, zgromadzenie ludzi wokół Następcy św. Piotra: 4-5 mln ludzi.

 

XI Światowy Dzień Młodzieży odbył się 31 marca 1996 r. pod hasłem „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68). W stolicy Włoch delegacja z Filipin przekazała Krzyż Roku Świętego młodzieży francuskiej.

 

XII ŚDM przebiegał pod hasłem: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodź i zobacz” (J 1,38.46).

 

Najpierw były obchody lokalne w Niedzielę Palmową 23 marca 1997, a następnie główne uroczystości odbyły się 19-24 sierpnia w Paryżu. W Dniach wzięło udział około miliona osób, czyli ponad dwa razy więcej niż spodziewali się organizatorzy, a w końcowej Mszy św. ok. 1,2 mln osób.

 

W 1998 r. XIII Światowy Dzień Młodzieży wypadał 5 kwietnia i przebiegał pod hasłem: „Duch Święty was nauczy”. Odbywał się na szczeblu diecezji i parafii.

 

XIV Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem „Ojciec was miłuje” (por. J 16,27) odbył się 28 marca 1999 r. a jego obchody odbywały się w poszczególnych Kościołach lokalnych na szczeblu diecezji i parafii.

 

XV Światowy Dzień Młodzieży, przebiegający w roku 2000 pod hasłem: "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1, 14), odbył się znów dwuetapowo: w Niedzielę Palmową (16 kwietnia) na szczeblu diecezjalnym, a następnie w Rzymie w dniach 15-20 sierpnia odbyły się uroczystości ogólnoświatowe, jako Jubileusz Młodych w ramach Wielkiego Jubileuszu Roku Świętego w Wiecznym Mieście.

 

XVI Światowy Dzień Młodzieży w 2001 r. wypadał 8 kwietnia i przebiegał on pod hasłem: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9, 23).

 

XVII ŚDM w 2002 r. - przebiegał pod hasłem „Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata” (Mt 5,13-14) - w Niedzielę Palmową 24 marca w diecezjach i parafiach. W dniach 18-28 lipca młodzież świata spotkała się w kanadyjskim mieście Toronto. Władze tego kraju mocno zaostrzyły środki bezpieczeństwa i możliwości wjazdu dla obywateli III świata po ataku terrorystów na miasta amerykańskie 11 września poprzedniego roku. Było to ostatnie tego rodzaju spotkanie, któremu przewodniczył Jan Paweł II.

 

XVIII ŚDM w 2003 obchodzony był 13 kwietnia na szczeblu diecezjalnym pod hasłem „Oto Matka Twoja” (J 19, 27).

 

XIX ŚDM wypadał 4 kwietnia 2004 a jego hasłem były słowa: „Chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12, 21). Obchodom w Rzymie po raz ostatni przewodniczył Papież Polak. Już wcześniej ogłosił, że następne centralne obchody Dnia odbędą się w Kolonii (Niemcy) i przebiegać będą pod hasłem „Przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Te słowa mędrców ze Wschodu, którzy złożyli hołd Dzieciątku w Betlejem, nawiązywały do szczególnej relikwii, przechowywanej w katedrze kolońskiej - szczątków Trzech Króli.

 

XX Światowy Dzień Młodzieży w 2005 obchodzono pod hasłem „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2) najpierw w Niedzielę Palmową 20 marca w wymiarze diecezjalnym, a następnie na szczeblu centralnym w dniach 16-21 sierpnia właśnie w Kolonii. 2 kwietnia tegoż roku zmarł Jan Paweł II, zatem przewodniczenie temu wydarzeniu przejął jego następca Benedykt XVI. ŚDM w Kolonii przebiegały pod znakiem spotkania młodych z dwoma papieżami.

 

XXI Światowy Dzień Młodzieży wypadał 9 kwietnia 2006 i przebiegał pod hasłem „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119 [118], 105). Miał znów charakter lokalny.

 

XXII ŚDM - był obchodzony w Niedzielę Palmową 1 kwietnia 2007 r. pod hasłem „Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34) na szczeblu diecezji i parafii całego świata.

 

XXIII Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem „Gdy zstąpi na was Duch Święty, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8), przebiega dwuetapowo: najpierw w Niedzielę Palmową 16 III 2008 w diecezjach i parafiach, a następnie w dniach 15-20 lipca 2008 w Sydney w Australii na szczeblu centralnym.